Preses Helga Haugland Byfuglien går av

Nyheter: Biskop Helga Haugland Byfuglien har vært preses i Bispemøtet siden 2011. Nå varsler hun at hun vil fratre stillingen. Avskjedsgudstjenesten blir i Nidaros domkirke 26. januar.

– I juni neste år fyller jeg 70 år, og jeg har bestemt meg for å slutte før oppnådd aldersgrense. Jeg fratrer som preses i Bispemøtet ved utgangen av februar 2020, og har i dag levert min oppsigelse til Kirkerådet. Jeg har også informert de andre biskopene og Nidaros bispedømmeråd og de ansatte i Nidaros domprosti om dette, sier Byfuglien.

Første preses i fast stilling

Helga Haugland Byfuglien kom fra stillingen som biskop i Borg bispedømme da hun ble Den norske kirkes aller første preses i fast stilling i 2011. Hun ble samtidig den første kvinne som ledet bispekollegiet.

Byfuglien ble ordinert til prestetjeneste våren 1981, og hadde sin første prestetjeneste i Kolstad menighet i Trondheim. Senere var hun også generalsekretær i Norges KFUM-KFUK, før hun ble vigslet til biskop i Borg i 2005.

Takknemlig

2. oktober 2011 ble hun innsatt i sin nye tjeneste som preses. Biskop Ole Christian Kvarme ledet handlingen i en fullsatt Nidaros domkirke, med alle landets biskoper og H.M. Kong Harald til stede. Som preses har hun vært biskop i Nidaros bispedømme, med Nidaros domprosti som sitt særlige tilsynsområde.

– Jeg er dypt takknemlig for en rik, spennende og utfordrende tjeneste i vår kirke, sier biskop Helga Haugland Byfuglien.

Fakta om Helga Haugland Byfuglien

* Født i Bergen, 22. juni 1950.

* Utdannet prest i 1976 og ordinert i 1981. Siden har hun vært kapellan og stiftskapellan, og senere assisterende generalsekretær og deretter generalsekretær i Norges KFUK/M.

* Haugland Byfuglien var fra 2005 til 2011 biskop i Borg bispedømme.

* Fra 2010 ble hun utnevnt til preses for Bispemøtet etter gammel ordning, der presesrollen gikk på omgang mellom landets biskoper med skifte hvert fjerde år.

* 25. mars 2010 ble hun utnevnt til preses i statsråd etter ny ordning der presesembetet ble gjort permanent med utnevnelsen av en 12. biskop. Preses fikk samtidig tilsynsansvar for Trondheim domprosti, med arbeidssted både i Trondheim og Oslo. Embetet har ingen tidsbegrensninger.

* 2. september gjorde hun det kjent at hun går av. Avskjedsgudstjenesten blir 26. januar i Nidaros domkirke.