Politiet henlegger sak etter Ap-fest på hotellrom

Nyheter: Politiet henlegger saken om Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og sju andre som samlet seg til nachspiel på et hotellrom i Bodø.

Det opplyser Nordland politidistrikt onsdag.

Mandag ble det kjent at Skjæran og sju andre samlet seg på en hotellsuite i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

Politiet opprettet sak mot politikerne, men har nå henlagt saken. Årsaken er at politiet mener det er motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer.

Lokal forskrift

I en pressemelding opplyser politiet at det i den nasjonale covid-19 forskriften, som var gjeldende for Bodø på det tidspunktet festen fant sted, framkommer et generelt forbud mot arrangementer, med noen ikke relevante unntak.

«Imidlertid var det også på samme tidspunkt innført en lokal forskrift i Bodø kommune, med hjemmel i smittevernloven. Av denne framkommer det at det kan gjennomføres arrangementer med inntil 10 personer på innendørs arrangement», opplyser politiet.

Som følge av dette henlegges anmeldelsen mot dem som deltok på den omtalte festen natt til søndag.

Direkte motstrid

Skjæran, som har beklaget at han deltok på festen, sier til NRK at han tar henleggelsen til etterretning.

– Men det endrer ikke mitt syn. Vi burde ikke møttes på denne måten, og jeg burde stoppet det da jeg var innom. Min sterke beklagelse står fast, sier nestlederen.

Politiet opprettet sak etter at hendelsen ble kjent i mediene, og har etterforsket saken for å avdekke om det hadde skjedd et brudd på smittevernreglene.

«Slik politiet vurderer denne saken, er dette kravet ikke oppfylt da det er direkte motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer», skriver Nordland politidistrikt.