Først etter 58 varsler om overgrep fikk overlegen sparken

Nyheter: En kommune i Trøndelag opplyser onsdag at de har sagt opp arbeidsforholdet til kommuneoverlegen etter varsler om overgrep helt tilbake til 2006.

Mottok varsler i 2006

Etter at saken ble avdekket i fjor sommer, har kommunen mottatt 87 varsler fra personer som skal være berørt. 58 personer har anmeldt kommuneoverlegen, opplyste kommunedirektøren i kommunen på en pressekonferanse.

24. august i fjor ble legen siktet av politiet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Han nekter straffskyld.

– Vi vedtok i går å avslutte hans ansettelsesforhold og heve fastlegehjemmelen. Vi har ikke tillit til ham, sier kommunedirektøren onsdag.

– Jeg tror ikke vi bidrar til forhåndsdømming. Det er kommunens ansvar å ta vare på innbyggerne og sørge for helsehjelp. Det ansvaret tar vi. I tillegg tar vi en egen vurdering når det gjelder ansettelsesforholdet, sa kommunedirektøren videre.

Det var i mai i fjor at kommunen ble orientert av Statsforvalteren i Trøndelag om at det var oversendt en varslingssak om kommuneoverlegen til Statens helsetilsyn.

Varselet dreide seg om seksualisert språk og oppførsel, og krenkende og nedverdigende gjennomføring av en konsultasjon i 2020.

De første varslene om legen kom likevel tilbake i 2006. Fylkesmannen ble ifølge kommunedirektøren kjent med saken i 2007, og Statens helsetilsyn har også vært inne i saken.

– Det er svært beklagelig at kommunen ikke tok varslene fra 2006 på alvor, sier kommunedirektøren.

Ber om uavhengig granskning

Kommunedirektøren ber nå om at det igangsettes en uavhengig offentlig granskning for å finne ut hvordan det kunne skje at varslene mot legen ikke ble fulgt opp tidligere i de ulike forvaltningsnivåene.

– Det er grunn til å spørre om det har vært en systemkollaps i denne saken, sier han.

Kritisk til pressekonferanse

Karl Bjørnar Olsen er advokat for den siktede kommuneoverlegen. Han vil ikke kommentere det at hans klient har fått sparken fra sin stilling, men han er kritisk til at kommunen arrangerer en pressekonferanse om saken.

– Det er spesielt at de går ut med taushetsbelagte personopplysninger i en pressekonferanse på denne måten, sier han til NTB.

Olsen sier at hans klient nekter straffskyld.

– Selv om det her er snakk om mange anmeldelser, bør ikke det redusere hans personvern. Det foreligger ikke dom i saken ennå, sier Olsen.