Oppgraderes for 190 mill: Slik blir nye «Katta»

Nyheter: Betonmast Trøndelag er innstilt av Trøndelag Fylkeskommune for rehabilitering og nybygg av ærverdige Trondheim Katedralskole. Kontraktsverdien er foreløpig anslått til om lag 190 mill.

Katta ble stiftet i 1152 og er dermed Norges eldste skole. Nå skal skolen rehabiliteres og bygges ut for å kunne ta imot enda flere elever. Prosjektet omfatter ombygging/rehabilitering og utvikling av dagens bygningsmasse samt nybygg. Samlet bruttoareal i eksisterende bygningsmasse er ca. 12 350 kvadratmeter, mens nybyggareal er estimert til mellom 3 800 og 6 400 m2 avhengig av valg av endelig løsningsforslag. Skolen skal ha et elevtall på 780 fra 2025.

Unik historie

– Katta, med dens unike historie og beliggenhet, er en svært kjent og kjær institusjon i Trondheim. Dette er dermed en helt spesiell jobb for oss i Betonmast Trøndelag, og vi går i gang med prosjektet med en stor porsjon respekt. Samtidig ser vi frem til å oppgradere skolen til en moderne institusjon, i samhandling med våre partnere, utbygger og riks- og byantikvar. Sammen skal vi finne løsninger som ivaretar historien, samtidig som vi legger til rette for et godt og sterkt forbedret læringsmiljø, til glede for alle skolens brukere, sier daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag i en pressemelding.

Ferdig i 2025

Prosjektet vil ha en utviklingsfase med samspill som løper til januar 2023. Partene skal sammen komme frem til en målpris som vil danne grunnlag for kontrakt for gjennomføringsfasen. Prosjektet vil gjennomføres som en totalentreprise, med åpen bok og insitamenter til samspill lagt til grunn.

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med rådgivende ingeniører i Rambøll, Henning Larsen arkitekter (tidligere Rambøll arkitekter), og Rolvung og Brøndsted arkitekter. Alle parter har spilt på lag og bidratt med god faglig kompetanse. Blant annet er byutvikling og vern gjennom bruk vektlagt fra arkitektenes side. Det er også bærekraftig å bruke eksisterende bygningsmasse tilpasset fremtidig bruk, sier Utvik.

– Også samarbeidet med de lokale entreprenørene Argon Elektro, Tung Rør og Teknisk ventilasjon har vært godt. Sammen har vi spilt hverandre gode – og funnet gode mulige løsninger i designforslaget vi har lagt til grunn i anbudsfasen. Nå ser vi fram til å fortsette den videre utviklingen av prosjektet sammen med våre partnere og Trøndelag Fylkeskommune, avslutter Utvik.