Ola Borten Moe vil ha mer hvalfangst: Aktivistene har en Disney-forståelse av naturen

Nyheter: Når andre distriktsnæringer legges ned eller forbys, kan hvalfangst bli et vekstområde, mener Senterpartiet, som vil beskatte sjøpattedyrene mer enn i dag.

Ola Borten Moe etterlyser også bedre markedsføring av norske hval- og selprodukter.

– Aktivistene har en Disney-forståelse av naturen, sier Sp-nestlederen til Adresseavisen.

Stort potensial

Sp-nestlederen har ledet et utvalg som legger fram rapporten «Norsk verdiskapning på norske ressurser». Den skal behandles lørdag på partiets landsmøte, og der står det at partiet vil «øke vårt uttak» fra havet og «beskatte sjøpattedyrene mer enn i dag.»

– Potensialet er stort, det kan bli en betydelig næring. Hvalfangst kommer nok ikke tilbake til gamle høyder, men det er en bærekraftig ressurs, sier Borten Moe.

Han kaller formuleringene i dokumentet en «tydeliggjøring» av Sps politikk rundt hval og sel.

Sel og hval beiter rundt 4 millioner tonn per år i Grønlandshavet og Norskehavet og rundt 5 millioner tonn i Barentshavet, ifølge rapporten som viser til Havforskningsinstituttet. I de senere år har fiskeriene høstet rundt 1,5 og 1 millioner tonn per år i de samme områdene.

– Vi konkurrerer i det samme matfatet, så en av ringvirkningene med å øke sel- og hvalfangst, er at det blir mer fisk og annen biomasse i havet, sier Borten Moe.