Ville du kjøpt aksjer av denne mannen?

Nyheter: Odd Reitan legger nå planer for å børsnotere selskapet Reitan Handel, som blant annet omfatter Rema 1000, Narvesen og Uno-X.

– Jeg tror på spredt eierskap. Flere burde eie mere. Hvis dette skjer, vil vi få en arena for medeierskap som jeg håper våre ansatte, kjøpmenn og kunder blir med på, sier administrerende direktør Odd Reitan i Reitangruppen i en pressemelding.

Han sier at holdingselskapet nå har begynt å utforske muligheten for å børsnotere Reitan Handel. I en eventuell børsnotering vil i så fall en minoritetsandel av aksjene i selskapet bli tilgjengelig for andre aksjonærer.

I et intervju med Dagens Næringsliv understreker Reitan at planleggingen er i en tidlig fase.

Haster ikke

– Slike ting begynner gjerne med en tanke om hva man prinsipielt kan tenke seg. Det er ingen hast. Selskapet er godt nok rigget, det gjelder å finne riktig timing, sier han.

En børsnotering vil ifølge Reitan skje tidligst neste år.

Samtidig som de går ut med planene om børsnotering av Reitan Handel, offentliggjør Reitangruppen at de fra 1. januar neste år endrer navn til kun Reitan.