NTNU vil ha mannspoeng på «kvinnefag»

Nyheter: NTNU i Trondheim har lenge brukt kvinnepoeng for å få kvinner til å studere teknologi. Nå vil ledelsen ha mannspoeng på kvinnedominerte fag.

 Den nye diskrimineringsloven som trer i kraft 1. januar 2018, tillater bruk av ekstrapoeng for menn som søker på kvinnedominerte studier, skriver Adresseavisen.

NTNU er det universitetet i Norge som har brukt kvinnepoeng i størst omfang. Målet har vært å rette opp mannsdominansen på teknologiske fag. Etter fusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik, har NTNU fått inn nye fag med sterk kvinnedominans.

Rektor Gunnar Bovim jobber med ferdigstilling av en ny handlingsplan for likestilling og mangfold. Planen trer i kraft ved årsskiftet. Et nytt prinsipp er å hjelpe fram det underrepresenterte kjønn, uavhengig av om det er kvinner eller menn.

– Alle studier med mindre enn 40 prosent av ett kjønn, skal gjennomføre tiltak for å bedre balansen, sier han.

NTNU-styret anbefaler at kjønnspoeng skal vurderes når mindretallet har vært under 40 prosent de tre siste år, og på studier der kjønnsbalansen i arbeidslivet er skjevere enn 70–30.

– Vi må vurdere guttepoeng på en del studier, sier Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU. Men ekstrapoeng blir ikke det første tiltaket man griper til, varsler hun.

– Kunnskapsdepartementet har lagt opp til en ganske streng prosedyre der man skal prøve ut ulike tiltak før det er aktuelt å søke om innføring av ekstrapoeng.

Av de 289.000 studentene her i landet er 60 prosent kvinner. I aldersgruppen 19 til 24 år tar 28 prosent av mennene høyere utdanning. Blant kvinnene er andelen 43 prosen