– Norge tvinger flere tilbake til Afghanistan enn noe annet europeisk land

Nyheter: Etter at familien Abbasi fra Afghanstihan ble sendt ut av Norge lørdag, krever Afghanistankomiteen full stopp i tvangsreturer til landet.

Afghanistankomiteens generalsekretær Liv Kjølseth mener det ikke er trygt for Abbasi-familien å returnere til Afghanistan.

Har aldri vært i Afghanistan

– Samtidig som sikkerhetssituasjonen forverres og stadig flere sivile blir skadd og drept, tvangsreturnerer Norge flere flyktninger til Afghanistan enn noe annet europeisk land. De yngste søsknene har aldri vært i Afghanistan, mens den eldste forlot landet som treåring. Derfor «returneres» de ikke. De deporteres til et samfunn som de ikke har forutsetninger for å fungere, eller overleve i. Dette er på ingen måte forsvarlig, og et grotesk eksempel på at innvandringspolitiske hensyn trumfer barns rettigheter og menneskelige hensyn, sier Kjølseth.

Ønsker reforhandling av asylforliket

Hun peker på at det, ifølge Ifølge FN-organet UNAMAs rapport «Afghanistan – Protection of Civilians in Armed Conflicts», ble drept 3.804 sivile – inkludert 927 barn – i Afghanistan i fjor, flere enn noe annet år siden FN begynte å telle drepte og sårede i landet.

Afghanistankomiteen vil derfor ha full stopp i tvangsreturer til Afghanistan på grunn av den uforutsigbare sikkerhetssituasjonen.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker en reforhandling av asylforliket nettopp etter at Abbasi-familien ble sendt ut av Norge.

Asylforliket ble vedtatt i november 2015 og var resultatet av en avtale mellom Frp, Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Forliket inneholdt en rekke innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken.

Både Frp og KrF har stilt seg åpne for en slik reforhandling

(©NTB)