Nettkasinoer fortsetter å dominere gamblingmarkedet

Nyheter: Nettkasinoer har for lengst blitt den dominerende aktøren for pengespill på nett, og bare i 2021 ble det omsatt for mer enn 50 milliarder kroner i Norge.

Her er det verdt å merke seg at Norsk Tipping riktignok sto for rundt 50 % av denne omsetningen. Utenlandske spillselskaper tar imidlertid en stadig større andel av markedet.

Spesielt innovasjon og tilgjengelighet har gjort det stadig mer attraktivt å spille på nettcasino. Her er det liten tvil om at de internasjonale aktørene overgår Norsk Tipping, og mange nordmenn foretrekker derfor å spille hos selskaper utenfor Norge. En viktig grunn til dette er at norske aktører ikke tilbyr casino bonus uten innskudd slik konkurrentene deres gjør. Dette skyldes gjerne et komplisert regelverk knyttet til pengespill i Norge, men også at internasjonale aktører har langt bedre teknologi for å implementere belønninger til sine spillere.

Hvorfor spiller de fleste nordmenn i utlandet?

Det er ingen hemmelighet at Norge gjennom Norsk Tipping er en av de siste landene i Europa som forsøker å opprettholde sitt statlige monopol på pengespill. Tidligere har dette vært normen i de fleste nordeuropeiske land, men våre naboer har i nyere tid endret denne modellen.

Norge på sin side har lenge kjempet for å opprettholde monopolet til Norsk Tipping, og dermed også norske myndigheters kontroll over markedet. For spillerne betyr dette et langt dårligere tilbud enn det spillere i mange andre land kan benytte seg av. Selv om det var et håp om at den siste regjeringen ville se etter en mer moderne løsning for spillmarkedet i Norge, så bekreftet daværende statsminister Erna Solberg overfor TV2 at også Høyre ville støtte en forlengelse av Norsk Tipping sin konsesjon.

For norske spillere betyr dette nok en periode med begrenset tilgang på spill, og et behov for å finne pålitelige aktører utenfor Norge dersom de ønsker mer moderne spill enn det Norsk Tipping tilbyr. Utfordringen er nemlig at Norsk Tipping i stor grad utvikler sine egne spill in-house, noe som gjør det sjeldent å finne populære titler fra internasjonale aktører.

Nettkasinoer tar stadig større andel av markedet

Selv om det har foregått utrolig mye regulering i ulike europeiske land, er markedet fortsatt dominert av et lite knippe internasjonale selskaper. Dette har gjort det mulig å investere tungt i teknologi og spill, noe som har gjort dem til seriøse utfordrere til landbaserte kasino og andre leverandører av pengespill.

Imidlertid har denne utviklingen i stor grad gått hus forbi i Norge, da norske myndigheter etter beste evne forsøker å holde aktørene ute av markedet. Denne utfordringen har flere ganger vært trukket for retten, men det foreligger ingen endelig kjennelse i disse sakene på nåværende tidspunkt. Her er det spesielt Stiftelses- og lotteritilsynet som har ført ordet for norske myndigheter, men også Kulturdepartementet har flere ganger vært involvert.

Til tross for disse iherdige forsøkene på å verne om den norske enerettsmodellen tar nettkasinoer fortsatt jevnlig markedsandeler i Norge. Norsk Tipping sin markedsandel har blitt redusert fra rundt 80 % av markedet til nærmere 50% . Selv om dette fortsatt er en betydelig andel av det norske spillmarkedet, så viser dette at de ikke klarer stå imot kundeflukten over tid.

Veien videre for det norske markedet

Det er liten tvil om at den modellen Norge helt siden 1948 har opprettholdt – ikke lenger vil være konkurransedyktig. Det vil derfor være et tidsspørsmål før norske myndigheter og folkevalgte må belage seg på å introdusere en ny modell. Her finnes det flere ulike alternativer, men en modell slik som Danmark har valgt vil nok falle i bedre smak enn den svenske modellen.

Sverige valgte nemlig å åpne sitt spillmarkedet helt når de introduserte lisensierte spill, mens Danmark har valgt en mer delvis åpning. Her har Danske Spel (den statlige aktøren) opprettholdt sin posisjon, men åpnet for konkurranse fra private aktører med gyldig lisens. På denne måten kan spillerne selv velge hvor de vil spille, og staten har fortsatt en systematisk påvirkning av markedet.

En tilsvarende modell i Norge ville sørger for at spillerne fortsatt kan benytte seg av Norsk Tipping, men plattformen måtte blitt fornyet for å holde tritt med private konkurrenter. På denne måten ville spillerne fått et langt bedre utvalg, men norske myndigheter kunne fortsatt sørge for et diversifisert og trygt tilbud av pengespill i Norge.

Oppsummering

Nettkasinoer tar stadig større markedsandeler i Norge og dette på bekostning av Norsk Tipping sin historiske posisjon. Dette har ført til at norske myndigheter ved flere anledninger har forsøkt å redusere virksomheten til internasjonale aktører gjennom ulike blokader og forbud. Imidlertid ser dette ut til å ha minimal effekt og myndighetene bør nok derfor revurdere denne strategien for fremtiden.