Nedgang i boligprisene i Trondheim

Nyheter: Boligprisene i Trondheim sank med 1,2 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,5 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene i Trondheim med 0,5 prosent. Det er svakere sammenliknet med Stavanger (0,0 prosent) og Bergen (-0,1 prosent), men sterkere enn i Oslo (-1,9 prosent).

Har steget

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 4,3 prosent. Det er en svakere vekst enn i Stavanger (+7,8 prosent) og Bergen (+4,9 prosent), men sterkere enn i Oslo (+2,9 prosent).

Det har i oktober blitt solgt 447 boliger i Trondheim. Det er 2,3 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det solgt 4791 boliger. Det er 5,6 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i oktober blitt lagt ut 545 boliger for salg i Trondheim. Det er 20,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det blitt lagt ut 5283 boliger til salgs. Det er 3,1 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 22 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 29 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.625.000,-