– Nå sitter Linda utrygt i regjeringen

Nyheter: Aftenposten: Helleland, Hoksrud og Astrup sitter utrygt. 

KrF får trolig tre statsråder i en ny regjering, og flere er aktuelle som statsråder for sentrale KrF-områder som barn og likestilling, utvikling og landbruk.

Dersom KrF i en ny, borgerlig flertallsregjering skulle ende opp med barne- og likestillingsministeren, utviklingsministeren og landbruks- og matministeren, betyr det at Linda Hofstad Helleland (H), Nikolai Astrup (H) og Bård Hoksrud (Frp) sitter utrygt.

Også eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) risikerer også å ryke ut. Men hvilke departementer KrF blinker seg ut, er foreløpig i det blå.

Ifølge Aftenposten er alle KrFs tre forhandlere på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland aktuelle statsrådskandidater internt i partiet: nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad og Oslo-politiker Erik Lunde, i tillegg til tidligere finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen som har sittet på bakrommet i forhandlingene.

Etter all sannsynlighet vil både Venstre og KrF få tre statsråder hver i en ny regjering. KrF-leder Knut Arild Hareide er av flere blitt trukket fram som en høyaktuell statsrådskandidat, men Hareide har sagt nei og fastslått at han går av som partileder når partiet sier ja til en framforhandlet plattform. Dermed kan torsdagens landsstyremøte på Gardermoen bli det siste han leder. Ifølge Aftenposten er også generalsekretær Hilde Frafjord Johnson uaktuell. Også hun sto på rød side i høst.

Samtidig er det viktig for mange i partiet å få statsråder fra begge fløyer, og da nevnes Erik Lunde fra forhandlingsdelegasjonen som aktuell fra den røde. Også finansbyråd Dag Inge Ulstein i Bergen og Bjørg Tørresland fra Rogaland/Trøndelag trekkes fram. Fra blå side blir nok en gang Line Henriette Holten Hjemdal nevnt som svært aktuell. NRK skrev i november at også Inger Lise Hansen er trukket fram som en sannsynlig statsråd fra den blå siden i partiet.

Samtidig er det uklart om to eller tre statsråder skal ut av en utvidet regjering for å gjøre plass til tre KrF-ere. Det er sannsynlig at flere departementer får flere enn én statsråd.