Nå kan du få totalforbud mot å røyke på balkongen

Nyheter: Borettslag kan forby røyking på balkonger.

Røyking på balkonger kan ofte være en kilde til uenigheter i borettslaget, men ifølge Norges Astma- og Allergiforbund kan faktisk borettslag forby det helt.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) får ofte henvendelser angående røyking i nabolag og borettslag.

Kan totalforby

Ifølge rådgiver juss og politikk i NAAF, Hogne Skogesal, kan styret i borettslaget legge ned totalforbud mot røyking på balkong.

– Styret bør for det første være klar over at balkonger og terrasser som hovedregel er å anse som fellesareal. Det finnes unntak, men det er definitivt den mest utbredte løsningen. Mange tenker nok at dette er privat eiendom, men i de aller fleste tilfeller har man bare en eksklusiv bruksrett til utearealet, sier Skogesal.

Overdrevet

Frustrerte naboer som klager til styret blir ofte bedt om å ta det opp ansikt til ansikt med den det gjelder for å forsøke å løse det på den måten. Skogesal mener at det er viktig at styret gjør en riktig vurdering av saken.

– Det finnes helt klart tilfeller hvor sjenansen blir overdrevet, men dersom tobakksrøyken er en reell sjenanse for andre, så er dette noe styret både kan, og skal, angripe som brudd på både lovverk og eventuelle ordensregler, sier Skogesal.