Nå er det klart for utbygging av vindkraft på Frøya: – Vi har fått den avklaringen vi trenger

Nyheter: Fylkesmannen har opphevet vedtaket om at Trønderenergi må stanse vindkraftutbyggingen på Frøya

I april vedtok kommunestyret på Frøya stans i den planlagte vindkraftutbyggingen i øykommunen i Trøndelag. Kommunestyret vedtok at Trønderenergis dispensasjon for bygging av 14 vindturbiner ikke lenger var gyldig.

Nå har Fylkesmannen kjent kommunestyrets vedtak ugyldig. Dermed kan Trønderenergi fortsette vindutbyggingen i kommunen.

– Fylkesmannen konkluderer med at dispensasjon fortsatt er gyldig da man mener at Trønderenergi har gjort det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding.

Overholdt tidsfristen

Kommunen ga Trønderenergi dispensasjon til utbyggingen i mars 2016. Disposisjonen var gyldig i tre år og krevde oppstart innen 7. april i år, men 1. april klarte aksjonister å stanse byggestart.

– Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke. Det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert, er om Trønderenergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier Kjetil Ollestad i Fylkesmannens juridiske seksjon.

Starter opp arbeidet

Selskapet er naturligvis glad for Fylkesmannens vedtak.

– Vi er glad for at Fylkesmannen er så tydelig i vår favør. Trønderenergi har nå fått den nødvendige avklaringen vi trenger for å starte opp igjen arbeidet med byggingen av Frøya vindpark. Hvor fort det kan skje, må vi komme tilbake til, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi.

Ordfører Berit Flåmo er skuffet over at kommunens vedtak er kjent ugyldig.

– Vi har ikke rukket å sette oss ordentlig inn i vedtaket ennå, men vi skal ha kommuneadvokaten med oss og vurdere hvordan vi skal forholde oss til dette, sier ordføreren til lokalavisen Hitra Frøya.