Mystisk røyk gir helsefarlig luftkvalitet i Trondheim

Nyheter: Det meldes om et mystisk slør av røyk i lufta over store deler av Norge i helgen. Det kommer trolig fra Øst-Europa, mener meteorologer.

Fra Lillehammer i sør og til Trøndelag i nord har mange spurt seg om hva den mystiske røyken de ser på himmelen er fredag og lørdag. Meteorologene har forskjellige teorier, men de er enig om at det trolig kommer fra Øst-Europa.

Dårlig luft

Røyken gjør at luftkvaliteten flere steder er dårlig denne helga. I Trondheim melder alle målestasjonene til Luftkvalitet.info at det er høyt nivå av luftforurensing.

Ifølge Adresseavisen betyr det betydelig helserisiko, særlig for astmatikere og personer med andre luftveissykdommer.

– Vi har såkalte trajektoriemålinger der vi kan se hvor den lufta vi har over oss nå kommer fra. Da kan vi på en måte varsle været tilbake i tid. Det vi ser nå er at lufta er fra Øst-Europa, sier statsmeteorolog Martin Granerød til Gudbrandsdølen Dagningen.

Han mener det er snakk om svevestøv fra jordbruksområdene i Øst-Europa, og at støvpartikler er virvlet opp fra de tørre markene og tatt med videre av kraftig vind.

Røyken er også sett i Trøndelag, og vakthavende meteorolog Jon Austerheim ved Meteorologisk institutt, sier han tror det dreier seg om røyk fra skogbranner i Ukraina.

– Det kan komme fra et område med mer disig luft enn hva vi er vant med hos oss, men det kan være at det er en ekstra kilde nå enn hva vi er vant til. Det er ikke helt utenkelig at det er røyk fra skogbrannen i Ukraina, fordi det har blåst fra sørøst i lang tid, sier Austerheim til Adresseavisen.