Denne lokalbanken vokser dobbelt så mye som de store konkurrentene

Nyheter: Få norske banker kan skilte med tilsvarende vekst og økonomiske resultater som Melhusbanken: De siste fem årene har kundeveksten vært på hele 12 prosent i snitt – dobbelt så mye som den generelle markedsveksten. Overskuddet er fordoblet i samme periode.

Få norske banker kan skilte med tilsvarende vekst og økonomiske resultater som Melhusbanken: De siste fem årene har kundeveksten vært på hele 12 prosent i snitt – dobbelt så mye som den generelle markedsveksten. Overskuddet  er fordoblet i samme periode.

– Budskapet fra ledende konsulentmiljøer har lenge vært at du  være stor for å overleve, men ryktet om småbankens død er betydelig overdrevet, fastslår Ragnar Torland, banksjef i Melhusbanken.

Resultatmessig har Melhusbanken gjort flere kvantesprang de siste fem årene. I 2011 nådde man for første gang et resultat på 41 millioner. I 2012 økte dette til 63 millioner. Dette resultatet ble gjentatt i 2013.

For 2014 ble resultatet rekordstort: 94 millioner kroner ble igjen på bunnlinjen.

– Dette må riktignok korrigeres for overgangen til innskuddsbasert pensjonsordning, noe som ga en betydelig inntektsføring. Men selv etter denne korrigeringen passerte banken 72 millioner, presiserer Torland.

Torsdag kveld ble halvårsregnskapet offentlig, og det viser at Melhusbanken i 2015 styrer mot et overskudd på nivå med rekordåret 2014 (se egen undersak).

Økonomiske muskler

Torland, som har sittet som leder av banken siden januar 2013, understreker at økonomiske muskler gir banken økte muligheter til å skape aktivitet og utvikling av lokalsamfunnet, først og fremst  Melhus og sørenden av Trondheim:

– Området er i sterk vekst. Befolkningen øker og det er mange spennende prosjekter under planlegging. Det er en utvikling vi ønsker å ta del i sier, Torland, som hvert år på vegne av banken bidrar med betydelige summer til lokalt idretts- og kulturliv:

– Vi er særlig opptatt av å nå ut til bredden, der barn og ungdom er den største målgruppen. På den måten støtter vi opp under den store frivillige innsatsen som foreldregruppa står for og bidrar til bedre bomiljø.

Feirer på toppen av Vassfjellet

I år feirer Melhusbanken 175-års jubileum og har aldri før fremstått som mer solid og livskraftig. Et av feiringens høydepunkter skjer 23. august – på toppen av Vassfjellet:

– Melhusbanken dropper den tradisjonelle gallamiddagen og inviterer heller til gratis middag og lokale kulturinnslag på toppen av Vassfjellet. Vi mener alvor når vi sier at Melhusbanken skal være en folkelig bank. Derfor dropper vi det eksklusive arrangementet for noen få utvalgte. Toppen av Vassfjellet må være den mest spektakulære utescenen i Trøndelag.

Lokalbanken, som ble stiftet i 1840 med 205 kroner i egenkapital, står i jubileumsåret midt i sin heftigste vekstperiode.

– Ser man 25 år tilbake i tid er det mest utpregede utviklingstrekket den sterke veksten. Fra en forvaltningskapital på ca 400 millioner i 1990 så har vi passert åtte milliarder kroner i 2015, opplyser Torland.

De siste fem årene har kundene strømmet til lokalbanken, både fra Melhus og Trondheim. I april i år åpnet banken dørene til flunkende nye lokaler på Solsiden – et utrykk for at banken for alvor har satt byen på strategikartet:

– Vi skal være der for de kundene som har gått lei av upersonlig kundeservice hos de store bankene, sier Torland.

Bonuser uaktuelt

Torland registrerer at flere store banker gjør et nummer av at de har avviklet salgsbonuser for bankrådgiverne. Salgsbonuser har aldri vært et tema for Melhusbanken i jakten på nye kunder:

– Vi har aldri hatt slike ordninger og er her for kundene. Da skal ikke rådgiverne ha bonuser. Vi skal sørge for at kunden har de produktene de trenger. Verken mer eller mindre. Har rådgiveren bonuser på enkeltprodukter så oppstår det en skjevhet i hva kunden får. Da kommer bankens interesser i sentrum og ikke kundens. Da er du ikke en rådgiver men en selger. Om vi mister noen salg på kort sikt så får det være, sier Torland.

Slik ble første halvår 2015

Regnskapet for første halvår 2015 viser et halvårsresultat på 40 millioner kr før skatt – kun to millioner kr bak fjorårets rekordresultat.

– Bankens rentemargin er blitt redusert, men dette har i stor grad blitt kompensert gjennom vekst i utlån, sier Ragnar Torland, banksjef i Melhusbanken.

Avkastningen på egenkapitalen ble i første halvår 11,3%. Banken har en solid egenkapital med ren kjernekapitaldekning på 14,9% som et godt grunnlag for videre vekst.

– Etter en unormalt lav vekst i 1 kvartal er veksten for personkunder i andre kvartal tilbake på samme nivå som de siste årene, dvs tre prosent i kvartalet, sier Torland.