Ny ordning formidler mat til de som trenger det mest i Trondheim

Nyheter: I dag åpner Matsentralen Trondheim.

Matsentralen Trondheim skal fange opp mat som ellers ville ha blitt kastet i leverandør- og grossistleddet, bl.a. på grunn av standardkrav om holdbarhetsdager.

Alle kan bidra

Veldedige organisasjoner som blir medlem av Matsentralen kan hente ut variert overskuddsmat fra matlageret. Både bedrifter og privatpersoner som engasjerer seg for saken er også velkommen til å bidra etter evne – både som frivillige eller støttemedlemmer, heter det i en pressemelding.

Nesten 20 hjelpeorganisasjoner har allerede meldt seg inn. Disse skal hente mat fra Matsentralen og videreformidle til vanskeligstilte.

– Matsentralen forvandler matsvinnproblemet til en løsning for de som trenger det mest, sier Marte Lønvik Bjørnsund, daglig leder til Matsentralen Trondheim.

Distrubusjonssentralen er lokalisert i Falkenborgveien 32, rett ved Sirkus Shopping.

Finansiering til Matsentralen Trondheim kommer primært fra Kavlifondet, Gjensidigestiftelsen og Trondheim kommune. I tillegg har Matsentralen Trondheim de siste månedene fått mange venner og samarbeidspartnere, som bl.a. appen Too Good To Go, Toyota, Retura og Coop.

Åpner over hele landet

Matsentralen i Trondheim er den femte i rekka i Norge. Den første matsentralen ble etablert i Oslo september 2013, etterfulgt av Tromsø (2016), Bodø (2017) og Bergen (2017).

I løpet av året vil det også åpnes matsentraler i Vestfold, på Sørlandet og i Rogaland. Utvidelsen av antall matsentraler i Norge skjer i samarbeid med hele matbransjen.

– Dette er et viktig verktøy i forhold til bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, som forplikter en reduksjon av matsvinnet i matbransjen med 50 % innen 2030. Nettverket av matsentraler gir et effektivt og sikkert system som bidrar til reduksjon av matsvinn. Samtidig hjelper det folk i nød over hele landet, heter det i pressemeldingen.