Mangel på lungevaksine i Trondheim: Kun de med aller høyest risiko prioriteres

Nyheter: Folkehelseinstituttet har nå kun et begrenset lager igjen av vaksinen Pneumovax mot lungebetennelse. De med aller høyest sykdomsrisiko prioriteres.

Det har allerede kommet flere rapporter om at apoteker er utsolgt for vaksinen, men nå melder Folkehelseinstituttet (FHI) at den store etterspørselen har ført til at de har et begrenset lager igjen.

– Vaksinen beskytter ikke mot koronainfeksjon, men det er nyttig å beskytte personer i spesielle risikogrupper mot pneumokokksykdom (lungebetennelse), sier seniorforsker Brita Askeland Winje ved Avdeling for smittevern og vaksine ved FHI.

Trondheim24 er kjent med at flere astmatikere har fått beskjed fra fastlegen sin om at de ikke kan få utskrevet vaksinen.

Prioriterte grupper

I en normalsituasjon anbefaler Folkehelseinstituttet pneumokokkvaksine til eldre over 65 år og grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer.

Nå er de prioriterte gruppene personer med hivinfeksjon/aids, stamcelletransplantasjon, anatomisk eller funksjonell miltmangel, cerebrospinalvæskelekkasje, b-cellesvikt, hematologisk kreft og organtransplantasjon.

Medisinsk vurdering

– For personer med andre medisinske tilstander som gir høy og moderat risiko for pneumokokksykdom, bør lege gjøre en medisinsk vurdering av om vaksinasjon kan utsettes, skriver FHI.

Allerede tidligere i måneden gikk Folkehelseinstituttet ut med nye retningslinjer slik at de som har mest nytte av vaksinen, skulle få den.

– Vi ber om at personer som ikke er forbeholdt vaksine, har forståelse for denne prioriteringen, sier Winje.

FHI understreker at friske personer under 65 år ikke er anbefalt å ta vaksinen.