– På tide å vise muskler og presse bedriftene og NHO der det smerter mest

Nyheter: Etter sju ukers vekterstreik er det på tide å legge hele LOs tyngde bak kravene, mener lederne av LO i Oslo og Trondheim. De ønsker sympatistreik.

Vil øke presset

– Vi mener det er på tide at fagbevegelsen viser muskler og presser bedriftene og NHO der det smerter mest, sier leder John-Peder Denstad i LO i Trondheim til Klassekampen.
Denstad får støtte av LO-leder Ingunn Gjerstad i Oslo.

– Dette er et eksempel på en streik der det er naturlig å ta i bruk den kampkraften som ligger i LO ved at vi faktisk er en stor sammenslutning med ulike forbund, sier hun.

I en sympatistreik kan andre fagforbund enn de som er i streik, tas ut i streik til støtte for dem som er i konflikt. Det forutsetter at hovedsammenslutningen, i dette tilfellet LO, godkjenner det. Det har skjedd ved flere konflikter historisk, men tradisjonen er at det er det forbundet som er i streik som må be om det.

Streik

Vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund (LO) og Parat (YS) gikk 16. september til streik etter at mekling i lønnsoppgjøret med NHO Service og Handel ikke førte fram. Mandag ble Parat enige om ny avtale med NHO. Men rundt 2.000 vektere organisert i Arbeidsmandsforbundet er fortsatt i streik.

(©NTB)