Menn chiller og kvinner diller i desember

Nyheter: Menn vil spise, slappe av og feste, kvinner vil stulle med pynt, kos og mat mens de synger julesanger, skal man tro en uhøytidelig undersøkelse om høytiden.

 Årets undersøkelse fra DNB, utført av Respons Analyse blant et representativt utvalg av befolkningen, tegner et tradisjonelt kjønnsrollemønster knyttet til jul- og nyttårsfeiring og ferie.

På spørsmål om hva som er svært viktig for folk i jula, svarer 81 prosent av menn at de er opptatt av god mat, 78 prosent krysser av for samvær med familien og 61 prosent syns det er viktig å slappe av.

Kvinners topp-tre-viktigliste har samvær med familien på toppen, 89 prosent ser det som svært sentralt. Deretter kommer maten, 85 prosent syns det er svært viktig, og så kommer juletre, pynt og avslapning på delt tredjeplass med 67 prosent.

De største forskjellene ligger i hvor viktig tradisjoner som julesanger, juletre og julepynt er, der svarer rundt dobbelt så mange kvinner som menn at dette er svært viktig for dem.

Kvinner tar ansvar

Sosiolog Kristine Warhuus Smeby har skrevet doktoravhandling om likestilling og har blant annet funnet at det er før jul at de største kjønnsforskjellene slår inn i familier.

– Likestillingen er kommet langt i det at vi deler mer på husarbeid og omsorgsoppgaver. Men det mentale arbeidet, det er det ofte kvinner som tar seg av. Før jul er det mye som skal planlegges og organiseres. Det er sterke forventninger til at kvinnene steller i stand og skaper stemningen, og mange kvinner føler på det. Det er liksom ikke forventet at far i huset skal lage den adventskalenderen, sier Smeby, som til daglig jobber ved Dronning Mauds Minne og Institutt for lærerutdanning, NTNU.

I undersøkelsen er kvinner generelt mer opptatt av flere elementer og krysser i snitt av for 5,8 svært viktige ting. Menn krysser av for 4,7 ting. Andelen som krysser av for de ulike julefaktorene er gjennomgående høyere for kvinner enn for menn, bortsett fra ett punkt: Festing med venner. Det syns 24 prosent av menn er viktig, mot 20 prosent av kvinner.

Stress

Smeby har i sin forskning funnet at så lenge det er tid nok, koser noen – men ikke alle – kvinner seg med julearbeid og -forberedelser. Det er når tiden er knapp, at det blir stress.

– Det er krevende å ha full jobb og gjøre alt dette i tillegg. Kvinner har også ofte en ganske sterk oppfatning om det estetiske, pyntingen, hvordan ting organiseres. Samtidig ser vi at flere føler det som en lettelse hvis mannen trår til, sier hun.

Gaveinnkjøp er et område mange syns blir slitsomt, men også her er det kjønnsforskjeller. 39 prosent av menn kunne tenkt seg en gavefri jul, mot bare 25 prosent av kvinnene. Mens 24 prosent av menn nevner gaver som noe av det viktigste med jula, sier 37 prosent av kvinner det samme. Kvinner kjøper i snitt 14 gaver til jul, menn kjøper ni.

Bruker penger ulikt

Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner ønsker seg ikke noe til jul eller vet ikke hva de vil ha. Blant menn og kvinner som faktisk har gaveønsker til jul, har kvinner i snitt 3,9 ønsker, mens menn har 2,5.

Når det gjelder pengebruk er kvinner og menn temmelig like når det gjelder hvor mye de skal bruke og i hvilken grad de syns de bruker for mye eller for lite.

Hvordan de fordeler potten er likevel ganske forskjellig. Kvinner planlegger å bruke litt mer penger enn menn på gaver, pynt, klær og sko, julekalender, julekort og pakker sendt i posten.

På tre områder planlegger menn å bruke mer enn kvinner, mye mer: 67 prosent mer penger på fyrverkeri, 44 prosent mer på julebord og uteliv, og 22 prosent mer på nyttårsfesten og 8,7 prosent mer på matinnkjøp.

(©NTB)