Myndighetene har sett nærmere på 13 dødsfall i etterkant av vaksinasjon

Nyheter: Legemiddelverket har vurdert 13 dødsfall som kan ha hatt sammenheng med koronavaksinen. Felles for dem som døde, er at de var gamle og skrøpelige.

Over 25.000 nordmenn har siden romjulen blitt vaksinert med den første dosen av koronavaksinen til Pfizer og Biontech. Fredag blir den første dosen av den nye Moderna-vaksinen satt.

Så langt har Legemiddelverket vurdert 29 bivirkningsmeldinger etter covid-19-vaksinasjonen. 13 av disse hadde et dødelig utfall, viser en ny rapport fra Statens legemiddelverk.

Totalt er det meldt om 23 dødsfall i forbindelse med vaksinasjon, men foreløpig er bare 13 av disse vurdert. De øvrige dødsfallene er under behandling. Vanlige bivirkninger kan ha medvirket til alvorlig forløp hos skrøpelige eldre, melder Legemiddelverket.

Endrer vaksineråd

Alle dødsfallene har skjedd hos skrøpelige, gamle pasienter på sykehjem. Alle er over 80 år og noen av dem over 90, ifølge NRK.

– Meldingene kan tyde på at vanlige bivirkninger fra mRNA vaksiner, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelige pasienter, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Som følge av dette har både Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket endret koronavaksinasjonsveilederen med nye råd for denne gruppen.

– Dersom man er veldig skrøpelig, bør man antakelig ikke vaksineres, sa fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket på et webinar om koronavaksine for journalister torsdag.

Han understreker over NRK at disse tilfellene er sjeldne, og at mange tusen skrøpelige er vaksinert uten dødelig utfall.

Det er i tråd med anbefalingene som kom fra FHI tidligere denne uka.

Ulike symptomer

Per 14. januar er det vurdert totalt 29 bivirkningsmeldinger etter covid-19 vaksinasjon. Av disse er 21 kvinner og åtte menn.
14 av disse var i aldersgruppen 80–89 år, og sju var over 90 år. Fire var i alderen 70–79 år og fire var i alderen 18–69 år.

13 av de innrapportere meldingene hadde dødelig utfall, 9 hadde alvorlige bivirkninger og 7 omtales som lite alvorlige bivirkninger.

De vanligste meldte bivirkningene er generelle symptomer, som nedsatt allmenntilstand feber og generell sykdomsfølelse, og reaksjoner på injeksjonsstedet. Mage-tarmsymptomer som diaré, kvalme og oppkast, og luftveissymptomer som tungpustethet og hoste er også blant de vanligst meldte bivirkningene

Dette er den første rapporten om bivirkninger fra Legemiddelverket, som framover vil komme med ukentlige bivirkningsrapporter.