Landets første dyrepoliti ble startet i Trondheim. Nå kan ordningen bli utvidet til hele landet

Nyheter: Prøveordningen med Norges første dyrepoliti ble etablert i Sør-Trøndelag i 2015.

 Landets første dyrepoliti ble startet i Sør-Trøndelag politidistrikt som en forsøksordning i 2015 – selv om politiet selv var lunkne til opprettelse av en egen dyrekrimenhet.
Tre personer arbeider i enheten, blant annet en dedikert etterforsker og en påtalejurist.
I går ble det kjent at Arbeiderpartiet vil støtte et eget dyrepoliti dersom evalueringen av prøveprosjektene konkluderer med at det er behov for det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Uten Fremskrittspartiet i regjeringskontorene frykter jeg for dyrepolitiets fremtid, sier Frps justispolitiske talsperson Ulf Leirstein til ABC Nyheter.

Men Tajik sier det ikke er noen grunn til bekymring.

– Arbeiderpartiet, Jan Bøhler og jeg er minst like opptatt av dyrevelferd som det Leirstein er. Mishandling av dyr er grotesk og må tas på alvor, også av politiet, sier Ap-nestlederen.

Hun sier at dersom evalueringen av prøveprosjektene konkluderer like positivt som de har fått signaler om, og politiet mener det er behov for et eget dyrepoliti, vil Arbeiderpartiet støtte dette.

– Vi vil i tillegg ha penger til det, noe Frp vil slite med på grunn av skattekuttpolitikken sin, sier Tajik.

 Året etter kom ordningen til Rogaland og nå sist til Østfold.

Ingen av partiene er imot å etablere dyrepoliti, men det er bare Frp, MDG og Venstre som har programfestet at de vil ha en landsdekkende ordning.

(©NTB)