Kvinne (24) fyllekjørte i feil kjøreretning på E6 mot Ranheim

Nyheter: Kvinnen skulle fra Ranheim til Moholt, men la seg i nordgående kjørefelt: - Følgene av en ulykke kunne vært fatale, heter det i dommen.

Kjøringen, som skjedde på E6 en novembernatt i 2019, og følgene av en ulykke kunne vært fatale. Domfelte hadde til hensikt å kjøre strekningen fra Trondheim til Hovin, men ble avbrutt ved at politiet stanset henne etter mottak av melding om at bilen hadde kjørt i feil kjørebane, går det frem av dommen, som ble offentliggjort torsdag.

Full tilståelse

24-åringen avga en uforbeholden tilståelse under rettssaken, og promillen ble målt til 1,26.

Kvinnen ble dømt til 36 dagers ubetinget fengsel og en bot på 45.000,-. Hun fradømmes retten til førerkort i to år, og må avlegge full førerprøve på nytt, heter det i dommen.