Koteng: Kåre og Erik var svært illojale

Nyheter: I korrespondansen i kjølvannet av at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken i RBK, ble trenerduoen omtalt som illojale av styreleder Ivar Koteng.

Det kom fram da rettssaken mellom Rosenborg og de sparkede trenerne startet i rettssal 310 i Trondheim tinghus mandag. Ingebrigtsen og Hoftun hevder seg ugyldig oppsagt og krever millionerstatning av sin tidligere arbeidsgiver.

I sin saksframstilling refererte Ingebrigtsen-advokat Stein Kimsås-Otterbech blant annet til korrespondansen partene imellom etter at trenerduoen fikk sparken 18. juli i fjor.

I et felles brev sendt til RBK-ledelsen fem dager senere gjorde Ingebrigtsen og Hoftun det klart at de ikke aksepterer punktene det vises til i deres arbeidsavtaler og dermed grunnlaget for at de måtte gå fra sine jobber.

Følte seg dårlig behandlet

Trenerduoen skrev videre at de føler seg «fryktelig dårlig behandlet» av en klubb de har «tjent trofast og lojalt gjennom mange år i ulike roller». Videre ble det henvist til de gode resultatene som er oppnådd de fire siste årene.

7. august mottok de to svar på henvendelsen fra RBK-styreleder Ivar Koteng. Han uttrykte overraskelse over at Ingebrigtsen og Hoftun bestred grunnlaget for at de måtte gå som RBK-trenere.

Videre het det i brevet som ble vist i tingretten at RBK-ledelsen ikke oppfattet duoens oppførsel som «lojal i forhold til inngåtte avtaler».

«Det er vel heller svært illojalt nå plutselig ikke å akseptere innholdet i en bestemmelse dere begge visste var en helt sentral forutsetning for klubben da begge avtalene ble inngått», het det i brevet signert av styreformann Koteng.

Striden i rettssal 310 står blant annet rundt om Kåre Ingebrigtsen kunne anses for å være «virksomhetens øverste leder» i RBK. Det hevder klubben det er grunnlag for, mens den tidligere treneren avviser dette.

Kun øverste leder kan ifølge arbeidsmiljøloven fraskrive seg sitt stillingsvern. Ingebrigtsen hadde en klausul i sin kontrakt som opphever stillingsvernet, men hevder denne er ugyldig. I det omtalte brevet av 7. august pekte RBK på at stillingsvern ikke kan gjelde for trenere i Rosenborg.

Stort medieoppbud

Det er i utgangspunktet satt av fire dager til saken, men tidsskjemaet åpner for at også fredagen kan tas i bruk dersom rettsforhandlingene trekker ut lenger enn antatt.

Ikke uventet får saken stor oppmerksomhet. Tilhørerbenkene i Trondheim tinghus var i all hovedsak fylt av journalister da rettsforhandlingene startet mandag morgen.

Åpningsdagen i Trondheim tinghus er avsatt til gjennomgang av partenes saksframstilling. Tirsdag inntar så Ingebrigtsen, Hoftun og RBK-styreformann Ivar Koteng vitneboksen.

Onsdag er det så klart for det som blir en profiltung vitneliste. Nils Arne Eggen er blant dem som da inntar vitneboksen. Det samme skal RBK-profilene Rune Bratseth, Vegard Heggem og Nils Skutle.

Torsdag avsluttes saken med prosedyrer.