Katter og hunder tas ikke ofte nok til helsesjekk

Nyheter: Blant ID-merkede kjæledyr var én av tre katter og to av tre hunder hos veterinær i 2023. Men anbefalingen er minst ett besøk i året for både katt og hund.

Det er Veterinærforeningen som generelt anbefaler at både hunder og katter – også de som er friske – besøker veterinær én gang i året for helsesjekk og vaksinering.

– Det anbefaler vi fordi det er viktig at noen utenforstående, en tredjeperson med kompetanse, gjør en helsesjekk av hunden eller katten. For personer som ser dyra hver dag, er det ikke like lett å oppdage endringer og symptomer. Dessuten er hunder og katter flinke til å skjule kroniske sykdommer. De kan jo ikke si fra, de tilpasser seg bare, sier leder Hilde Røssland i Smådyrpraktiserende veterinærers forening til NTB.

Røssland understreker at de fleste eiere er ansvarlige og bryr seg om kjæledyret sitt. Likevel viser tall fra Pyramidion at 66,1 prosent av ID-merkede katter ikke besøkte veterinær i 2023, mens tilsvarende tall var 33,2 prosent for hunder.

– Jeg tror rett og slett flere ikke har en rutine for å gå regelmessig til veterinær eller er klar over hvorfor de burde gjøre det, sier Røssland.

Burde gå før

I Norge registreres helsedata fra kjæledyr i Pyramidion, en nasjonal database utviklet og driftet av DyreID. Her samles diagnoser fra hunder og katter. I Kjæledyrrapporten 2023 gis en oversikt over helsetilstanden til norske kjæledyr. Mer enn 7,8 millioner diagnoser er mottatt totalt, av dem mer enn 1,3 millioner bare i 2023.

Tannstein og ørebetennelse er svært vanlig diagnose hos hund, mens bittsår og tannproblemer er vanlige diagnoser på katt. Både hunder og katter tas til veterinær på grunn av symptomer som oppkast og diaré, for å få stilt diagnose og få behandling. I tillegg til å gå hyppigere, går hundeeiere også raskere til veterinær enn katteeiere med problemer.

Veterinærene understreker betydningen av å gå til jevnlig kontroll, og sier det er like viktig for katter som det er for hunder.

– Husk at det er bedre å forebygge og ta tak i ting tidlig, enn å vente. Der mangler det nok litt på innsatsen blant eierne. Vi har utallige eksempler på at vi ved rutinesjekk finner noe eierne ikke visste om, der de er svært takknemlige for at det ble oppdaget, sier Røssland.

Å bytte slitte ledd, som hofte og albue, eller operere korsbånd hos kjæledyr blir stadig vanligere. Avanserte inngrep utføres med kikkhullskirurgi eller via kroppsåpninger. Med MR, CT og ultralyd kan veterinærer stille sikre sykdomsdiagnoser.
Illustrasjonsfoto tatt på Norges veterinærhøgskole.
CT maskinen er en GE Bright Speed.
Hunden er en basenji med navnet Gudrun, 3 år.
Foto: Berit Roald / NTB

Ikke som mennesker

Helsedirektoratet anbefaler for øvrig mennesker å gå til tannlege/tannpleier minst annethvert år. Det foreligger ikke en tilsvarende anbefaling om å gå til lege regelmessig for en generell sjekk av helsa, men mennesker bør kontakte legen «når det foreligger en grunn».

En kunnskapsoppsummering fra 2019 viste imidlertid at å kalle inn folk flest til rutinemessige kontroller, ikke har noen forebyggende effekt.

Med dyr er det altså annerledes. Mattilsynet slår fast i sin veileder at «dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger».

– Det har flere fordeler å gå jevnlig til veterinær for en helsesjekk. Der blir dyret veid, og man får snakket generelt om helsetilstanden, og kan sammenligne med vekt og tilstand året før. Forhåpentligvis får man bekreftet at alt er ok, og det gir en trygghet i seg selv, ikke minst for dem som bare har hatt ett kjæledyr og ikke noe å sammenligne med, sier Røssland.

Røssland påpeker at å ha en etablert dialog med fagpersoner, gir at noen kjenner dyra fra før. Da er det lettere å ta en telefon om man har mistanker, og eventuelt få stilt en tidlig diagnose fra noen man stoler på.

– Tror du noen syns det blir for dyrt å ta tilsynelatende friske dyr årlig til helsesjekk?

– Det kan være, men vi anbefaler alle som vurderer å skaffe seg hund eller katt, å legge inn årlige utgifter til veterinærbesøk som en del av budsjettet til kjæledyret.

(©NTB)