Trondheims Israel-boikott ikke ulovlig

Nyheter: Utenriksdepartementet konkluderer med at lokal boikott av israelske varer og tjenester fra Vestbredden ikke er ulovlig, men heller ikke «tjenlig».

– Kommunal anskaffelsesboikott rettet mot varer og tjenester produsert i bosetninger på okkupert område strider ikke mot Norges internasjonale forpliktelser på handelsrettens område, skriver statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD i et brev til Fylkesmannen i Troms, ifølge Vårt Land.

Lokal boikott

I slutten av 2016 vedtok bystyrene i Trondheim og Tromsø en slik lokal boikott. Halvorsen har vurdert vedtaket i Tromsø etter at Høyre, Frp og KrF klaget det inn for fylkesmannen.

– Regjeringen mener likevel at et slikt vedtak er lite tjenlig og noe vi ikke tilråder. Regjeringen ser ikke boikott som et hensiktsmessig virkemiddel for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne, skriver Halvorsen.

Uten støtte

I Bergen, Moss, Bodø og Kristiansand har lignende boikott-forslag vært oppe til diskusjon, uten å få flertallsstøtte. I Arendal ble boikotten satt på vent til de fikk høre UDs konklusjon.

UD påpeker at departementet ikke har «vurdert hvorvidt en kommunal anskaffelsesboikott vil kunne stride med den nasjonale anskaffelseslovgivningen, da dette hører til i Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde».