Innsikt: 500 «fagfolk» har underskrevet på at det ikke er klimakrise. Dette sier klimaforskere om oppropet

Nyheter: 500 «forskere og fagfolk» har skrevet under på at det ikke er noen klimakrise.