– Ingen barn avvises dersom de kommer på skolen og i barnehagen i morgen

Nyheter: Skoler og barnehager i Trondheim er stengt fra mandag: - Foresatte oppfordres så langt det er mulig å holde sine barn hjemme, men ingen vil avvises dersom de møter opp, sier Camilla Trud Nereid, oppvekst og utdanningsdirektør i en pressemelding.

Skoler og barnehager er stengt for ordinær virksomhet. Formålet med stengingen er å redusere smittespredning. Det innebærer at det er ønskelig at færrest mulig barn er i barnehage og skole.

Trondheim kommune understreker at ingen barn skal avvises dersom de kommer på skolen og i barnehagen.

– Trondheim kommune har tillit til at foresatte selv vurderer om de utfører samfunnskritiske oppgaver, og dermed har rett til å sende sine barn på skolen eller barnehagen, sier Nereid. 

Disse barna skal fortsatt ha et tilbud i kommunale barnehager og skoler:

1. Barn av foresatte i samfunnskritiske yrker (Det er nok at èn av de foresatte har slikt yrke. Foresattes egen vurdering legges til grunn)

Punkt 1 gjelder for mandag 16. mars, ny informasjon kommer innen utgangen av mandag. Foresatte varsles i forkant av eventuell endring.

2. Barn med vedtak etter Barnehagelovens paragraf 19 g

3. Elever som benytter byomfattende spesialtilbud eller elever med tilsvarende behov som går i sin nærskole.

4. Barn med vedtak etter barnevernloven har tilbud om barnehage/sfo/skole

– Ny informasjon kommer mandag og endringer skjer fortløpende. Det er et problem at nasjonale og kommunale myndigheter ikke er samkjørt godt nok, og vi forstår og beklager at uklarheter og forvirring oppstår, sier kommunaldirektør Nereid.