Slik blir influensa-sesongen i Trøndelag

Nyheter: - Mange vil bli syke i jula, ifølge Folkehelseinstituttet. I denne interaktive grafikken kan du sjekke faren for influensasmitte i Trøndelag.

Fjorårets influensasesong forårsaket rundt 1700 dødsfall, ifølge Folkehelseinstituttet. Nå er et nytt utbrudd på trappene, men FHI tror en vaksine har moderat til lav effekt.

– I de fleste deler av landet er det foreløpig svært lav influensaaktivitet. Vi ser imidlertid en liten økning uke for uke som tyder på at et utbrudd er på trappene. Mange vil trolig bli syke i jula, men det er nok først etter nyttår flest vil bli rammet, sier avdelingsdirektør Siri H. Hauge i Folkehelseinstituttet.

Virustypene som foreløpig er i sirkulasjon i Norge er A (H3N2 og influensa B/Yamagata, som særlig rammet de eldre i fjorårets sesong.

– Det er de eldre aldersgruppene som i størst grad blir alvorlig syke av influensa A (H3N2) og influensa B/Yamagata. Sykehusinnleggelser og dødsfall kan forventes, sier Hauge.

Lav effekt med vaksine

Undersøkelser tyder på at store deler av befolkningen hadde god beskyttelse mot influensatypene A (H1N1) og A (H3N2) før sesongstart, noe som tyder på at årets utbrudd blir mindre kraftig med færre syke enn sist vinter.

Hauge understreker at vaksine er den beste måten å forebygge influensa på, selv om årets vaksine ikke beskytter like godt mot virustypene som nå sirkulerer i Norge.

– Vaksineeffekt mot influensa A (H3N2) og influensa B/Yamagata forventes å være lav til moderat. For personer i risikogruppene er det likevel viktig å vaksinere seg.