Illsint kvinne kjørte inn i eks-kjærestens Tesla med vilje og vraket den for 80.000,-

Nyheter: Kvinnen (40) fikk fengsel og mistet førerkortet, ifølge en dom i Sør-Trøndelag tingrett.

Det tidligere paret har tidligere drevet forretningsvirksomhet sammen og det er ikke første gangen de er i tottene på hverandre og møtes i retten. Forrige gang handlet krangelen om relativt store pengebeløp knyttet til forretningsvirksomheten som nå er avviklet. Denne dommen falt ikke i kvinnens favør.

Kokte over

Det var i høst det måtte ha kokt fullstendig over for kvinnen. Da kjørte hun rett inn i siden på eksens Tesla med en VW Transporter. Det satt flere passasjerer i bilen som ble påkjørt.

Kvinnen tilstod nylig i retten at dette ble gjort med vilje, og Teslaen måtte i ettertid repareres for over 81.000,-.

Retten skriver i den nylig avsagte dommen at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse og øvrige politiavhør. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig.

Fikk betinget fengsel

Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til fengsel i 30 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år. Videre ble det foreslått dom for tap av førerett for motorvogn for 1 år og at hun ved gjenerverv av føreretten må bestå full førerprøve.

Retten sluttet seg til dette.