Høysesong for tvangsekteskap: Alle som jobber med unge må følge ekstra godt med

Nyheter: Regjeringen har sendt brev til alle landets skoler og ber de være ekstra obs på tvangsekteskap og ufrivillig opphold i utlandet nå som sommerferien nærmer seg.

Brevet er underskrevet kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen ungdommer og barn innebærer det at de blir utsatt for tvangsekteskap, trusler og vold eller etterlatt i utlandet mot sin vilje. Det er uakseptabelt, og vi må samarbeide for å hindre at dette skjer, sier Sanner.

Film på sosiale medier

Tirsdag lanseres også en ny film i forbindelse med den pågående kampanjen mot tvang og negativ sosial kontroll. Filmen er rettet mot unge som står i fare for å bli tvangsgiftet i utlandet. Filmene lanseres på Facebook, Instagram og Snapchat, og leder til nettsiden dittegetvalg.no , som forteller hvem man kan kontakte dersom man er bekymret på egne eller andres vegne.

Følg godt med

Brevet er også sendt til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn hvor de ber ansatte i offentlige etater om å være ekstra oppmerksomme på unge i faresonen og prøve å forhindre utreise ved alvorlig bekymring. Dagens forbud mot tvangsekteskap omfatter ekteskap inngått under «utilbørlig press», for eksempel sterkt psykisk press.

– Vi vil minne alle som møter barn og unge i arbeidet sitt om å følge ekstra godt med på unge som kan være i faresonen for å bli utsatt for tvang. Både skole, helsesøster og barnevern er viktige aktører, sier Helleland.