Her seiler skipet med covid 19-smitte inn Trondheims-fjorden

Nyheter: Her seiler Subsea-fartøyet MS Normand Vision inn mot kaia i Trondheim. Skipet går rett. i karantene i påvente av testing for Covid-19.

En person har fått påvist Covid-19 etter å ha forlatt skipet ved et tidligere anløp i en annen havn. Resten av mannskapet på 92 personer holdes i karantene i henhold til IHR-forskriften. Det er foreløpig ikke registrert symptomer hos øvrig mannskap.

Vi ELSKER Skuret! Vi synes det er så vakkert at det er de beste interiørmagasin verdig, selv om vi forstår at ikke...

Posted by Kafe Skuret on Måndag 2. august 2021

ISPS-sikret

Skipet vil ligge til kai 68 (Turistskipskaia) de neste dagene innenfor et ISPS-sikret område, inngjerdet med vakthold, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

På grunn av kaikapasitet og nærhet til St. Olavs Hospital er Trondheim Havn utpekt til beredskapshavn i forbindelse ved mulig koronautbrudd på skip.

Kommuneoverlegen i Trondheim kommune har ansvar for videre oppfølging av mannskap ved mistanke om smitte. Testing utføres om bord.