Her seiler skipet med covid 19-smitte inn Trondheims-fjorden

Nyheter: Her seiler Subsea-fartøyet MS Normand Vision inn mot kaia i Trondheim. Skipet går rett. i karantene i påvente av testing for Covid-19.

En person har fått påvist Covid-19 etter å ha forlatt skipet ved et tidligere anløp i en annen havn. Resten av mannskapet på 92 personer holdes i karantene i henhold til IHR-forskriften. Det er foreløpig ikke registrert symptomer hos øvrig mannskap.

ISPS-sikret

Skipet vil ligge til kai 68 (Turistskipskaia) de neste dagene innenfor et ISPS-sikret område, inngjerdet med vakthold, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

På grunn av kaikapasitet og nærhet til St. Olavs Hospital er Trondheim Havn utpekt til beredskapshavn i forbindelse ved mulig koronautbrudd på skip.

Kommuneoverlegen i Trondheim kommune har ansvar for videre oppfølging av mannskap ved mistanke om smitte. Testing utføres om bord.