Her kan bedriften din få penger til forskning

Nyheter: Har bedriften din planer om å søke penger til et spennende forskningsprosjekt? Da bør du sjekke ut denne oversikten.

NCE Instrumentation kan være behjelpelig med informasjon og veiledning i forbindelse med søknadsprosessen.

Mer bestemt ønsker vi å hjelpe bedrifter som skal søke med å finne gode og relevante partnere innad i klyngen for å styrke søknaden.

Trykk her for kontaktinfo til administrasjon

FORSKNINGSRÅDET (NFR)

– Forskningsrådets største program finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og har søknadsfrist i oktober hvert år

– Forprosjektmidlene i år er rettet mot innovasjoner for grønn vekst og omstilling i næringslivet(se BIA sin utlysing)

– Søknadsfrist for er innovasjonsprosjekt i næringslivet er 14. oktober 2015, ellers har de andre prosjektkategoriene løpende frister.

– Skattefunn kan bidra med finansiering i form av skattefradrag når bedriften skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess og har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette

– Små og mellomstore bedrifter kan få tilbakebetalt 20 % av prosjektkostnaden, mens store bedrifter kan få tilbake 18 %

– Løpende søknadsfrist, for fradrag i inneværende år er søknadsfristen 1. sept. 2015

– EUREKA er et europeisk nettverk for innovasjon. Det skal styrke europeisk konkurranseevne ved å stimulere markedsorientert forskning og utvikling. Det er bedriftene som sitter i førersetet i prosjektene der bedrifter og forskningsinstitusjoner i minst to land samarbeider. EUREKA kompletterer de store forskningsprogrammene i EU, og er mye mer markedsorientert.

– Finansieringskilder for Eureka-prosjekter er blant annet SkatteFUNN, BIA, Innovasjon Norge sin IFU-ordning, Demo2000 og Eurostars.

– DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

– Løpende søknadsfrist om 100 000,- i forprosjektmidler

– Eurostars er et felles initiativ fra EUREKA og EU-kommisjonen for å styrke forskningsutførende SMB-er. Programmet setter ingen begrensninger i forhold til bransjer, sektorer eller teknologiske områder. Prosjektene må ha som mål å utvikle et nytt produkt, prosess eller tjeneste.

– Søknadsfrist 17. september 2015

– VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

– Løpende søknadsfrist

– PETROMAKS 2 er et stort støtteprogram for petroleumsforskning
– Forprosjektmidler til nyskapende bedrifter. Løpende frist.
– Innovasjonsprosjekter i næringslivet, Frist 14.oktober 2015
– Forskerprosjekter og kompetanseprosjekt for næringslivet innenfor petroleumsforskning. Frist 9.september

-ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk
– Innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi. Frist 14. oktober

– Innovasjonsprogrammet MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge.
– Forskningsmilder maritime sektor. Frist 9.september
– Innovasjonsprosjekt i næringslivet og leverandørindustrien. Frist 14.oktober.

– Havbruksprogrammet skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.
– Innovasjonsprosjekt i næringslivet og leverandørindustrien. Frist 14.oktober.

– IIKTPLUSS er Forskningsrådets store satsing på IKT-forskning og –innovasjon. Satsingen inkluderer både grunnleggende og anvendt forskning, forskningsbasert innovasjon og formidling og implementering av resultater.
– IKT Fyrtårnprosjekt innenfor helse. Frist. 9.september.

INNOVASJON NORGE (IN)

– IFU er en tilskuddsordning som skal bidra til utvikling av nye produkter og løsninger som fører fram til internasjonal markedssuksess. Ordningen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift – som er den som søker om tilskudd – og en kundebedrift.

– Det gis hovedsakelig tilskudd til små og mellomstore bedrifter (maks 250 ansatte).

– Løpende søknadsfrist

– Finansierer lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling, utvikling eller nyetablering. Eksempler på tiltak som kan bli støttet er forskning og utvikling, tekniske forstudier, opplæring, konsulentbistand og messedeltakelse.

– Løpende søknadsfrist