Her er Ernas tale om koronatiltakene

Nyheter: Dette er hele Ernas tale, slik den er lagt ut på regjeringen.no

Dette er statsminister Erna Solbergs (H) tale om tiltakene mot koronaviruset på torsdagens pressekonferanse:

Kjære alle sammen!

Vi står midt i en vanskelig tid for Norge og for verden.

Norge blir satt på en stor prøve.

Både som samfunn, men også vi som enkeltmennesker.

I denne perioden vil vi alle få en annerledes hverdag.

De drastiske tiltakene vi nå iverksetter, gjør vi i håp om å stanse viruset.

Korona-viruset sprer seg raskt.

Det fører til frykt og redsel hos både barn og voksne.

Jeg forstår godt den frykten.

Nå har vi en ny situasjon hvor vi har de første tilfellene vi ikke kan spore tilbake til smitte i utlandet.

Vi vet at mange flere vil bli smittet i dagene som kommer.

Vi er med dette over i en ny fase av bekjempelsen av denne smittsomme sykdommen.

Viruset smitter når mennesker samles og er tett på hverandre.

Derfor er det nå helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten.

Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke, og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom.

Vi må alle beskytte oss selv, for å beskytte andre.

Vi står sammen gjennom denne perioden – ikke med klemmer og håndtrykk – men ved å holde avstand.

Det krever mye av hver enkelt av oss. Vi må bry oss om hverandre og hjelpe hverandre som best vi kan.

Vi har greid å komme oss gjennom tøffe tider før – jeg er helt sikker på at vi skal klare det også nå.

Scenarioene viser at flere mennesker vil dø av Korona i Norge.

Flere vil oppleve å få planlagte operasjoner utsatt som følge av kapasitetsutfordringer i helsesektoren.

Hverdagen til mange blir snudd på hodet.

Derfor iverksetter vi nå drastiske tiltak i håp om å stanse viruset.

Vi har allerede innført flere tiltak for å hindre smittespredning i tråd med faglige råd.

Men disse tiltakene er ikke lenger nok.

I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet.

Det er tiltak som griper direkte inn i våre hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer.

Nå er dette helt nødvendig.

Jeg hadde i går møte med de parlamentariske lederne, og vil takke partiene for gode innspill og tilbakemeldinger.

Det politiske Norge står samlet om å bruke kraftfulle tiltak.

Det viktigste nå er å sikre liv og helse til landets innbyggerne.

Dette gjør vi med en rekke nye tiltak:

* Alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges.

* Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, får et omsorgstilbud i sin barnehage og skole.

* Vi må huske på hvem vi nå skal verne om. Vi kan derfor ikke overlate barnepass til besteforeldre i risikogruppene.

* Helse- og omsorgsministeren vil komme tilbake til de øvrige tiltakene.

Dette blir en belastning for både bedrifter og familier.
Og sykedager med barn kommer til å bli utvidet i regelverket, og vi skal bidra til at vi i den totale pakken på økonomiske tiltak også hjelper bedrifter fremover.

Helsetjenesten i Norge er blant de aller beste i verden.
Nå forbereder helsepersonell seg landet rundt på den største utfordringen de har møtt noensinne.

Dere skal vite at dere har vår støtte og tillit til å gjøre jobben deres.

I Norge står vi sammen når det gjelder.

Vi mobiliserer til dugnad og samarbeid i små og store lokalsamfunn. Nå er dette viktigere enn noen gang.

Viruset er så smittsomt at vi ikke kan ta på hverandre.

Men vi skal ta vare på hverandre.

De siste dagene har organisasjoner, bedrifter og kommuner tatt mange initiativ for å begrense smitte. De har tatt rådene på alvor, og tatt ansvarlige valg.

Det er veldig bra. Og vi må gjøre mer av dette. Alle må tenke gjennom hva de kan gjøre for å begrense smitten.

Tar vi hardt i nå, kan vi heller slippe litt opp senere.

Vi må håndtere denne krisen uten å skape store varige problemer på norsk næringsliv. Vi kommer tilbake til de mest akutte tiltakene for dette i morgen.

Men også næringslivet er tjent med at smitten ikke sprer seg slik at enda flere må være hjemme enda lenger.

Nå må vi uansett sette liv og helse først.

For hverandre. Og for alle de vi er glade i.

(©NTB)