Her er det fortsatt elendig luftkvalitet i Trondheim

Nyheter: Det er fortsatt dårlig luftkvalitet som følge av svevestøv i området langs Elgesetergate. Situasjonen langs E6-Tiller, Omkjøringsveien og Åsveien skole er bedre i dag, fredag 18. november. 

Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune fortsetter med intensivt renhold og støvdemping av hovedvegnettet. Vi forventer god effekt av tiltakene og at luftkvaliteten samtidig bedres inn i helga når trafikken avtar, heter det i en pressemelding fra Trondheim Kommune.
Luftforurensningen kan gi helseeffekter hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer, barn, gravide og eldre.
Personer i disse gruppene bør redusere høy aktivitet og oppholdstid i de mest forurensede områdene. Luftveisirritasjoner og ubehag forekommer også hos friske personer, så begrens gjerne oppholdstiden i de mest forurensede områdene.
Informasjon om målt og varslet luftkvalitet samt råd til befolkningen generelt og sårbare grupper spesielt ligger på nettsiden https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/