Setter krisestab: Hendelsen skjedde i en kommunal leilighet

Nyheter: Kommunen følger opp involverte og pårørende etter dødsfallet på Byåsen

Trondheim kommune kalte mandag kveld (17. april) inn kriseledelsen etter funn av en død person i en leilighet på Byåsen i Trondheim.

Kommunen kan bekrefte at hendelsen skjedde i en kommunal leilighet, og siktede i saken mottar tjenester fra Trondheim kommune.

Trondheim kommune har satt krisestab for å sikre oppfølging av involverte og pårørende i saken. Disse følges opp av ulike deler av kommunens kriseteam og tjenester. Kommunen har foreløpig ikke full oversikt over hvor mange personer dette gjelder. Det foregår nå et arbeid for å kartlegge dette.

Utover dette har ikke Trondheim kommune opplysninger om saken. Saken etterforskes av politiet og følges opp der.

Gjør alt vi kan

Ordfører Rita Ottervik uttrykker medfølelse for de berørte i saken og understreker at Trondheim kommune gjør alt de kan for å følge opp pårørende og berørte i saken.

– Det er tragisk at noe slikt skjer i byen vår. Jeg føler med de som er berørt av dette, og Trondheim kommune skal gjøre det vi kan for å følge opp og ivareta de som er berørt. Dette er en sak som politiet nå skal etterforske og bringe klarhet i, sier Ottervik.