Helseplattform-skandalen kan gi 835 mill. i ekstrakostnader

Nyheter: Om helseforetakenes estimater slår til, kan problemer med Helseplattformen gi ekstrakostnader på opptil 835 millioner kroner, ifølge Aftenpostens beregninger.

Om helseforetakenes estimater slår til, kan problemer med Helseplattformen gi ekstrakostnader på opptil 835 millioner kroner, ifølge Aftenpostens beregninger.

For å komme fram til dette tallet, har Aftenpostensummert kostnadene helseforetakene har anslått at problemene vil påføre dem.

Overtid

Årsakene er blant annet behov for overtidsarbeid og kostnader ved å opprettholde gamle systemer på grunn av problemer med Helseplattformen.

12. november ble journalsystemet Helseplattformen, som har kostet 3,8 milliarder kroner, tatt i bruk på St. Olavs hospital i Trondheim. Systemet skulle etter tidligere utsettelser tas i bruk til våren ved andre sykehus i Helse Midt-Norge, men i begynnelsen av januar ble det klart at det ikke vil være mulig.