23-åring tatt med et kilo hasj i Østbyen: Slapp unna fengsel

Nyheter: 23-åring i Østbyen tatt med store mengder hasj. Slapp unna med samfunnsstraff.

Hovedforhandlingen ble holdt 29. august og mannen erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Tiltalte har erkjent straffskyld for at han medvirket til oppbevaring av i underkant av 900 gram hasj i februar 2018. Hasjen ble funnet i leiligheten til tiltaltes daværende kjæreste, og tiltalte har altså erkjent at han medvirket til oppbevaringen.

Ransaking

Politiet gjennomførte også en ransaking hjemme hos tiltalte i juli 2019 og fant da noe over 100 gram hasj i leiligheten.

Som et utgangspunkt reageres det med ubetinget fengselsstraff for en periode på seks måneder for befatning med rundt ett kilo hasj.

Saken har en liggetid på over seks måneder, men den totale tiden som har gått fra forholdet i post I fant sted er 1 år og seks måneder. Dette har innvirkning ved rettens vurdering av reaksjonsspørsmålet, går det frem av dommen.

I denne saken har imidlertid retten funnet at det foreligger tungtveiende individuelle hensyn hos tiltalte som gjør at det er riktig å reagere med samfunnsstraff. Tiltalte er inne i en fase hvor valg av annet miljø er hans start på en tilværelse hvor han ønsker å komme i jobb eller utdanning. Retten anser at dette, sammenholdt med sakens alder, tilsier at det skal reageres med samfunnsstraff, som fastsettes til 117 timer, heter det i den ferske dommen.