Halvparten av unge kvinner sliter med hodepine eller migrene

Nyheter: Halvparten av kvinnene mellom 16 og 24 år sier de har plager med hodepine eller migrene. Det er en økning på hele 20 prosentpoeng siden 2002.

Hele 31 prosent i den samme aldersgruppen sier de er plaget med smerter i kroppen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene kommer fram i den nye rapporten «Kvinners liv og helse siste 20 år» som SSB har utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målingene er tatt i løpet av en måleperiode på tre måneder i 2019.

Dårligere helse

Unge kvinner i dag har litt dårligere helse sammenlignet med jevnaldrende kvinner for rundt 20 år siden. Mens 90 prosent av kvinner i alderen 16–24 år oppga å ha god helse i 2002, var andelen 87 prosent i 2019, ifølge SSB.
– Selv om de fleste mener at de har god helse, er det mange kvinner som likevel oppgir at de plages av symptomer som magesmerte, hodepine, søvnvansker og andre smerter i kroppen, sier seniorrådgiver Elin Skretting Lunde.

Rapporten viser også at 26 prosent blant de unge kvinnene oppga å ha søvnvansker i 2019, mens 23 prosent hadde betydelige psykiske plager.

Skolerelatert helse

– En del av plagene for unge kvinner handler trolig om skolerelatert stress, krav og press knyttet til kropp og utseende. Omfanget og økningen i plagene må også sees i sammenheng med at stadig flere unge sliter med psykisk plager, sier Skretting Lunde.
Blant kvinner i alderen 25–44 år oppga 85 prosent å ha god helse i 2019, mens 6 prosent sa at helsen var dårlig. Også i denne aldersgruppen er det mange som har vedvarende smerter og plager. 43 prosent oppga å være plaget med varige eller tilbakevendende hodesmerter, og 37 prosent var plaget med smerter i kroppen. Også her er det en betydelig økning de siste 20 årene, ifølge rapporten.

Rapporten viser også at enslige kvinner har dårligere helse enn kvinner i parforhold.