– Et groteskt brudd på RBKs verdigrunnlag

Nyheter: Underskriftskampanje og voldsom kritikk etter at klubben bestemte seg for å fra på treningsleir til Dubai.

Styret i Rosenborg har besluttet å sende laget på treningsleir i Dubai til vinteren. Det skaper sterke reaksjoner.

– De velger å se bort i fra at De forente Arabiske Emirater er blant verdens verste steder i verden når det gjelder menneskerettigheter. Jenter blir straffet på groteskt vis om de blir voldtatt, selv som små barn, homofilie kan straffes med døden og kvinner har ingen rettigheter som selvstendige individer, heter det i en underskriftskampanje som i går ble opprettet på nettstedet opprop.net.

– Denne avgjørelsen er et groteskt brudd på klubbens vedtatte verdigrunnlag, en avgjørelse som ryster alle med et hjerte i Rosenborg og en avgjørelse som må omgjøres før det er for sent, heter det i oppropet, som i skrivende stund har ca 200 underskrifter.

Også i kjernen koker det:

«Skift mening umiddelbart, avlys denne skammelige turen, og kall inn til et ekstraordinært medlemsøte slik at dere kan få en anledning til å beklage til medlemmene for dette tåpelige forsøket på å dra klubbens gode navn og rykte ned i søla!», skriver Kjernen i et opprop til klubben.

Forankret i styret

Diskusjonene om å dra på treningsleir til Dubai har vært ført på styrenivå, og er forankret i toppledelsen:

– Det var en sak for Malmö i fjor, og det har vært en sak for oss nå. Det har vært interne diskusjoner, sier Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen.

– Så har vi gjort våre grundige sjekker med norske myndigheter, og også det norske konsulatet der nede. Vi har videre vurdert det å være til stede i Dubai kontra en uteblivelse. Vi mener at uteblivelse ikke vil gjøre ting bedre, sett opp mot at vi får oppleve staten og se den selv. RBK har et klart verdisett, det gir vi ikke avkall på. Men konklusjonen er at det er «innafor» å dra, fortsetter Bjørnebye.

Dubai er den største byen i De forente arabiske emirater. Landet har vært gjenstand for kritikk blant annet for hvordan kvinnelige voldsofre behandles og forbudet mot homofili. Forrige vinter droppet Malmö sin treningsleir i emiratet etter en storm fra supporterne. Nå skjer det samme i Trondheim.

– Dette hadde vi ikke forventet av Rosenborg, vi syns det er begredelig. Å legge en treningsleir til et land som er så uglesett og etter hvert tydelig belyst som Dubai, er rett og slett forkastelig. Det sier talsperson Espen Viken i supporterklubben Kjernen til NRK.

På supporterklubbens nettsider oppfordres det til at RBK må skifte mening umiddelbart og «avlyse denne skammelige turen».

Styreleder Ivar Koteng sier han var en av dem som stilte spørsmål ved treningsleiren, og at etter diskusjoner tvilte styret seg fram til et ja.

I Rosenborg sitt verdigrunnlag kan man lese blant annet følgende:

«Vi vil at alt vi gjør i Rosenborg skal bygges på og vises tydelig gjennom verdigrunnlaget. Verdiene våre er sentrale i hvordan klubben skal drives og oppfattes av alle som er i kontakt med oss.

Verdiene er forpliktende for alle i RBK – både spillere, ansatte og tillitsvalgte. Vi identifiserer oss med verdiene våre.»

Samfunnsengasjement

Vi bryr oss om andre og viser det
Vi er bevisst vårt ansvar som rollemodeller og forbilder.
Vi gir noe tilbake til storsamfunnet.
Vi har et spesielt ansvar ovenfor de som ikke er så ressurssterke.

Folkelighet

Vi opptrer med samme respekt ovenfor alle, uansett hvem de er.
Vi fremhever ikke oss selv i unødig grad.
Vi bryr oss og gir hverandre trygghet.»

Mens FCK og Molde begge har vært i den arabiske emiraten, og Midtjylland og Brøndby drar over jul, sa Malmø FF i vinter nei – etter storm fra supporterne.

– Vi synes ikke MFF skal sponse en stat som straffer homoseksuelle og slaver, mente fansen.

PS: I 2013 trakk RBK sin årlige støtte til Frelsesarmeen, på 25 000 kroner, på grunn av at armeen nektet en homofil mann å jobbe i organisasjonen.