Gransking avdekket kritikkverdige forhold i Coop

Nyheter: Etter varsler om dårlig arbeidsmiljø har en intern gransking i Coop Norge konkludert med at arbeidsmiljøloven ikke ble fulgt.

Leder for Coop Midt-Norge

Advokatfirmaet Thommesen har gransket forholdene som ble kjent før sommeren. Da gikk leder for Coop Midt-Norge, Thorbjørn Skei, av som nestleder i styret for Coop Norge for å skape ro rundt selskapet etter at Nettavisen hadde skrevet om flere forhold rundt ledelsen av selskapet.

Flere brudd på loven

I rapporten som ble lagt fram torsdag, går det fram at det har vært flere brudd på arbeidsmiljøloven i måten varsler ikke er blitt fulgt opp på.

Det slås fast at selskapets ledelse har hatt et «uforsvarlig psykososialt arbeidsmiljø».

– Rapporten fra en uavhengig undersøkelse av varsler om kritikkverdige forhold i Coop Norge SA beskriver enkelte forhold som styret i selskapet anser som svært alvorlige, beklager og vil følge opp, skriver Coop i en melding til Nettavisen.

Gir grunnlag for læring

Skei kommenterer selv rapporten overfor E24 og sier at han tar til seg det som er kommet fram.

– Rapporten gir grunnlag for læring om hvordan jeg i noen tilfeller har kommunisert utenfor Coop Midt-Norge. Jeg beklager at det har vært ubehagelig for enkelte ledere i Coop Norge, sier han.

Granskningen har ikke avdekket tilfeller av trakassering i arbeidsmiljølovens forstand og heller ikke mobbing eller grove hersketeknikker.