Derfor frykter hun massive inntektskutt for frivillige

Nyheter: I Trondheim er det 12 frivillighetssentraler spredt over hele byen.

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) frykter nedleggelse av frivillighetssentraler, og etterlyser tiltak fra regjeringen for å sikre sentralene.

Flere kommuner mister tilskudd

I et skriftlig spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), uttrykker Borch bekymring for «massiv nedlegging av frivillighetssentraler» og at «flere kommuner mister inntil 3/4 av tilskuddet til frivillighetssentraler» som følge av regjeringens kommune- og regionsreformer, skriver Vårt Land.

– Kommunene med mindre enn 12.000 innbyggere vil bli hardest rammet og få mye mindre penger til formålet. Samtidig har nettopp de kommunene størst behov for sentralene, fordi det er få andre tilbud der. Sentralen er en viktig møteplass, sier Borch til avisen, og etterlyser tiltak fra regjeringen for å sikre at sentraler videreføres i alle kommuner.

Slutt på statlig tilskudd

Bakgrunnen er at støtten til frivillighetssentraler fra 2021 skal inngå i kommunenes vanlige inntektssystem, og dermed ikke bevilges rett fra staten slik som det gjøres i dag.

Det skaper også uro i frivillige organisasjoner, hvor det ifølge generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, er bekymring for finansieringen framover. En av konsekvensene frivilligheten i verste fall frykter, er at frivilligheten taper i konkurranse med lovpålagte oppgaver.

Mæland har ikke ønsket å kommentere saken før hun i tråd med vanlig prosedyre har svart Stortinget, opplyser departementet.