Frykter mer familievold: Politiet ber folk melde fra

Nyheter: Politiet frykter at stengte skoler kan føre til en økning i familievold, og at det kan være vanskeligere å plukke opp barn som har det vanskelig hjemme.

– I den tiden vi er i nå, er det mange barnefamilier som er mer sammen og mer isolert, sier Heidi Myhre Teigen, leder for avsnitt for seksuelle overgrep og vold i Innlandet politidistrikt.

– I alle familier er det noe stressnivå, men det er enda mer nå. Man går oppå hverandre, og man kan ha flere økonomiske bekymringer, sier Teigen.

Derfor er hun bekymret for at flere kan bli utsatt for vold. Hun er også bekymret for at flere barn kan bli utsatt for overgrep på nett.

– Det er viktig at foreldre følger med på barnas nettbruk opp mot potensielle overgripere, sier Teigen.

Stengte skoler

Hun sier at politiet også er bekymret for at flere saker ikke blir meldt inn.
– Vi har jevnlig saker som kommer inn, men vi frykter at færre saker blir meldt inn fordi barn ikke er på skole eller i barnehage, sier Teigen.

– Fagpersoner, som lærere, som er bekymret, kan ta kontakt med Statens barnehus for veiledning.

Prioriteres

Teigen er opptatt av å understreke at til tross for koronasituasjonen, tar de imot bekymringsmeldinger.

– Publikumsmottakene er stengt, derfor er vi bekymret for at folk tror det ikke er mulig å si fra. Vi prioriterer disse sakene også nå. Folk må ikke være redde for å melde fra, sier Teigen.

Hun sier at personer som mistenker familievold eller overgrep, kan ta kontakt med barnevernet eller lokalt politi på telefon 02800.

Eldre ungdommer og voksne som er utsatt for vold, kan ta kontakt med Støttesenter for kriminalitetsutsatte på 404 46 513.