Tre ministre fronter nasjonalt forbud mot dette plagget

Nyheter: Hele tre statsråder legger fredag fram regjeringens forslag om forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. 

 Finansminister Siv Jensen (Frp), kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) presenterer forslaget fredag ettermiddag, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen varslet i juni i fjor at de ønsket å forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle norske utdanningsinstitusjoner. I lovforslaget som ble sendt på høring, gikk regjeringen inn for at forbudet skal gjelde fra barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler, både for ansatte og elever.

Frp ønsker utvidet forbud

– Utdanningssystemet en spesiell arena der det er ekstra at viktig elever og lærere kan se hverandres ansikt, uttalte daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (H).

Daværende fungerende integrerings- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp) uttalte at Frp anser ansiktsdekkende plagg for å være kvinneundertrykkende, og at det er viktig å sette foten ned for radikale krefter.

Ingen av statsrådene som skal fronte det endelige forslaget fredag, ønsker å uttale seg i forkant, men Frp-leder Siv Jensen har tidligere uttalt at hun mener forbudet ikke går langt nok.

Frp ønsker både å forby heldekkende klesplagg i det offentlig rom generelt og for alle offentlig ansatte, samt innføre forbud mot hijab i grunnskolen.

– I konflikt med toleransen

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er blant dem som har uttalt seg negativt til forslaget, som de mener tvinger enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og utdanningen de ønsker å ta.

Også Universitetet i Oslo frarådet at forbudet innføres i sitt høringssvar, og sier de ikke vil innføre restriksjoner som signaliserer at noen studenter er mer ønsket enn andre.

– Selv om denne saken gjelder svært få studenter, har den fått en prinsipiell karakter som kan komme i konflikt med den toleransen som må prege høyere utdanning, heter det i høringssvaret.

LO er blant dem som støtter forbudet. I sitt høringssvar sier organisasjonen at de anser det som et kraftig, men nødvendig virkemiddel.

Det er ventet at forslaget vil få flertall på Stortinget. Både Ap, Sp, SV og KrF har tidligere uttalt at de vil støtte et forbud.