Rebelske forskere skapte kork, kø og kaos ved Samfundet

Nyheter: Fire forskere lot seg arrestere i Trondheim i dag tidlig etter å ha blokkert veien foran Samfundet til støtte for kampanjen Stopp oljeletinga.

PS. Denne saken er basert på en pressemelding fra «Scientist Rebellion».

De krever en umiddelbar stans i all videre leting etter olje på norsk sokkel. Forskere verden over ser at alvoret i klimakrisen ikke når frem til befolkningen og beslutningstagere.

Siste virkemiddel

– Vi må velge mellom en levelig planet og fortsatt utvinning av fossile brensler. Hvis global oppvarming skal begrenses til under 1,5 C, som fastslått i Parisavtalen, kan det ikke være flere investeringer i ny olje og gass. Stans i oljeleting er det første steget Norges regjering kan ta for å sikre en levelig planet. Flere tiår med vitenskapelige rapporter og signaturer fra tusenvis av forskere på opprop om drastisk klimahandling har ikke hatt den nødvendige virkningen. Forskere har et etisk samfunnsansvar om å slå alarm når fakta avdekkes som innebærer risiko for samfunnets gode. Alvoret i klimakrisen underkommuniseres til offentligheten, og ikke-voldelig sivil ulydighet er et siste virkemiddel for å nå ut, heter det i en pressemelding fra forskerne, som kaller seg «Scientist Rebellion».

Se video av bilist som tar saken i egne hender:

Dr. Andreas Kamp, forsker i bærekraftsvurdering og karbonkretsløp ved Roskilde Universitet som ble arrestert i veiblokaden i morges, sier:

– Jeg gjør dette fordi våre ledere ikke tar forskningen på alvor. Det er utrolig skadelig og egoistisk å ikke ta de sanne kostnadene ved økologisk kollaps med i beslutningsprosessen. Til de som leser eller hører dette: Valgene vi tar i dag får enorme konsekvenser for oss selv, våre barn, barnebarn og alle andre som kommer etter oss. Jeg vil gjøre det tydelig for mine barn og andre rundt meg. Vi har ansvar for å sikre at menneskeheten kommer i balanse med resten av naturen, sier han.

Dr. Emilie Gios, postdoktor i mikrobiell økologi ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er en av de arrestert e forskerne og sier:  

– I dag bestemte jeg meg for å ta et standpunkt, fordi jeg er sint på makthavere for deres passivitet overfor den nåværende klimakrisen. Å forske i laboratoriet er ikke tilstrekkelig lenger. Vitenskapelige fakta om den kritiske situasjonen vi er i har blitt oversett i flere tiår. Vitenskapen er krystallklar, konsekvensene av klimaendringene er allerede her og vil bare bli verre. Jeg kan ikke fortsette å se på at folk lider og dør fordi grådige mennesker med vilje ignorerer forskning.

Myranda Murray, MSc, doktorgradsstipendiat i evolusjonsbiologi ved NTNU forklarer: 

– Jeg tar en pause fra forskningen min i dag fordi videre leting etter olje og gass foregår til tross for klare vitenskapelige advarsler om at dette er hensynsløst og farlig. Vi forskere har slått alarm i flere tiår, men vi er David mot Goliat sammenlignet med ressursene brukt på grønnvasking og feilinformasjon om klimakrisen. Regjeringer og industrier med makt til å stoppe oljeleting fortsetter å tjene på at dette utsettes. Det blir vanskeligere å ignorere grusomheten i avgjørelsene deres ettersom de menneskelige kostnadene ved hyppigere og ekstreme værhendelser øker over hele kloden. Jeg blir knust av å forstå at dette vil fortsette å bli verre hvis vi ikke tar grep. Jeg føler meg medskyldig i denne uretten ved å ikke protestere mot dette ødelagte og urettferdige systemet.”

Baptiste Giroux, MSc, forskningsassistent i industriell økologi ved NTNU, sier følgende: 

– Jeg gjør dette fordi jeg er livredd for dagens klimasituasjon. 1,5-gradersmålet er nå utenfor rekkevidde, og dagens politikk sikter oss inn på 3,2 graders oppvarming. Det handler om massiv lidelse og vold, men media og politikere nekter å ta inn over seg hvor kritisk situasjonen er. Videre oljeleting er ikke forenlig med Parisavtalen, og det er løgn å påstå noe annet. Det er en illusjon at vi forskere kan gjøre en forskjell ved å publisere flere vitenskapelige rapporter, når vi ser at myndigheter ikke tar forskningen vår på alvor. Direkte sivil ulydighet som dagens veiblokade kan oppnå langt mer ved å slå alarm så alle kan skjønne alvoret.