Forhandler på overtid: Jernbanestasjoner i Trondheim kan bli stengt i dag

Nyheter: Fra tirsdag går 101 ansatte i Bane Nor ut i streik dersom meklingen ikke fører fram. En streik vil ramme en rekke stasjoner i Trøndelag.

 Saken oppdateres.

Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Delta møtte mandag Spekter til mekling om opprettelse av en overenskomst i Bane Nor. Forhandlingene går nå på overtid.

Dersom de ikke blir enige, vil en streik berøre togreisende i deler av landet.

Gjøvikbanen må stenges helt enkelte dager ved en streik. Også trafikken på Kongsvingerbanen blir berørt enkelte dager, opplyser Bane Nor.

Ved en streik vil også stasjoner i og rundt Trondheim ha redusert bemanning eller være stengt, noe som vil berøre trafikken på Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen.

Også signalberedskapen i Trondheim rammes av en eventuell streik. Det betyr at trafikken blir rammet dersom det oppstår feil som ikke kan rettes på grunn av streiken.

Også godstrafikken vil bli berørt ved en streik.

Overgang fra Jernbaneverket

Etter overgangen fra Jernbaneverket til det nye selskapet Bane Nor 1. januar i fjor, har de ansatte manglet ny tariffavtale. Det ble holdt forhandlinger i fjor, uten at partene klarte å bli enige.

– Arbeidsgiver vil frata de ansatte og de ansattes organisasjoner rett til medbestemmelse i utformingen av lokale arbeidstidsavtaler. Deltas hovedkrav har hele tiden vært at arbeidstid og turnus skal forhandles lokalt. Turnusordningene baserer seg på unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler, og vi mener turnusforhandlingene må foregå nærmest mulig de som utfører oppgavene. Vi har svært lang og god erfaring med å løse dette lokalt, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, første nestleder i Delta og leder i YS Spekter.

Håper på løsning

Delta organiserer signal- og telemontører, togledere og togekspeditører.

Første streikeuttak i Delta omfatter 21 ansatte i Oslo, 10 på Hamar og 2 på Elverum. Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har i første uttak tatt ut 50 medlemmer i Trondheim, 16 i Oslo og to på Hamar.

– Vi ønsker ikke å kommentere krav eller tilbud nå. Vi forbereder oss til mandagens mekling, og vi håper at vi med meklers hjelp kan finne fram til en løsning som er god både for Bane Nor og de ansatte, sa kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB i forrige uke.

(©NTB)