Statsråd: – For få innvandrere er i arbeid

Nyheter: Det er en utfordring for integreringen at innvandrere jobber mindre enn befolkningen for øvrig, sier statsråd Tonje Brenna.

Arbeids- og inkluderingsminister Brenna sier til NRK at mye går bra, men det er også noen store utfordringer i integreringspolitikken.

Sju av ti

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mens åtte av ti i den øvrige befolkningen er i jobb, er andelen knapt sju av ti for innvandrere.

– Det er for få innvandrere i jobb, konstaterer Brenna, og utdyper:

– Innvandrerbefolkningen er, i mindre grad enn majoritetsbefolkningen, sysselsatt, altså de jobber mindre og er mindre til stede i arbeidslivet.

Seks av ti barn i familier med lav inntekt, vokser opp i innvandrerfamilier. Antallet innvandrere som mottar sosialhjelp, er høyere enn i den øvrige befolkningen.

I tillegg viser tall at av dem som er i jobb, har en lavere andel av innvandrerne heltidsjobb: 73 mot 78 prosent i den øvrige befolkningen.

(©NTB)

[email protected]