Denne fisken er svartelistet. I dag ble den for første gang tatt i Nidelva

Nyheter: Pukkellaksen ble tatt på Tilfredshet i formiddag av en gjestefisker fra Australia.

Det melder TOFA (Trondheim og omland fiskeadministrasjon) som oppfordrer fiskere som får pukkellaks til å avlive den, ta skjellprøver og sende til NINA (Norsk institutt for naturforskning)

Pukkellaksen er på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko», og er en stillehavslaks, som hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.

Eva B. Thorstad, lakseforsker i NINA, registrerer utbredelsen av pukkellaks i Norge og vil gjerne høre fra deg som har fått pukkellaks i sommer.

Foto: Kay-Arne Olsen/TOFA

– Jeg har fått inn meldinger om mer enn 200 pukkellaks på ti dager, fra 50 ulike elver og sjøfangster. Det er tydelig at det er mange flere pukkellaks i år enn det har vært de senere årene, forteller Thorstad til NINAS nettsider.

Det kan oppstå negative effekter av at pukkellaksen gyter i de samme områdene som laksen.

Har du fått pukkellaks i sommer?

Skjellprøver kan sendes til:
Eva Thorstad
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Postboks 5685 Torgard
7485 Trondheim