Lervik nektes å anke skyld­spørsmålet

Nyheter: Borgarting lagmannsrett lar ikke Fast-gründer John Markus Lervik få prøve skyldspørsmålet i ankesaken. Fengselsdommen tillates anket.

Lervik ble i februar dømt til to års fengsel for regnskapstriksing og markedsmanipulasjon, hvorav ett år ble gjort betinget.

«Når det gjelder Lerviks anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet finner lagmannsretten det klart at ankel ikke vil føre frem, og at den bør nektes fremmet [ …]», heter det beslutningen fra lagmannsretten, som gjengis av E24.

Beslutningen fra lagmannsretten er ikke rettskraftig og kan ankes til Høyesterett.

Blir avgjørelsen fra lagmannsretten stående, er skyldspørsmålet avgjort.

– Beslutningen støtter Økokrims oppfatning av at bevisvurderingen i tingretten var grundig, sier politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn, til E24.

Beklager beslutning

– Lervik hadde trodd og håpet på at saken skulle latt seg belyse under ankeomgangen i full bredde. Han beklager at lagmannsretten har valgt å sortere ut skyldspørsmålet, sier Lerviks forsvarere, Erling Lyntveit og Rolf Trolle Andersen i advokatfirmaet Hjort.

Fast ble startet i 1997 av Hans Gude Gudesen, Thomas Fussell, Robert Keith med base i selskapet Opticom ASA. Lervik var med fra starten og ble etter hvert toppsjef i søkemotor-selskapet som gikk som ei kule på børsen.

Lervik kom rett fra NTNU i Trondheim der han hadde fullført en doktorgrad. Toppen ble nådd i perioden 2006–2007 da selskapet hadde over 700 ansatte på 25 kontorer verden over og en markedsverdi på 7,6 milliarder kroner.

Fast ble kjøpt opp av Microsoft i 2008 for 6,6 milliarder kroner, og i januar 2009 sa John Markus Lervik opp sin stilling.