Får strømregning på 200 millioner i året

Nyheter: Ole Robert Reitan og resten av REMA-ledelsen skal kutte elregningen med 90 millioner kroner.

Kjeden er storforbruker av energi – på ett år går det med 275 GWh i driften av REMA 1000, inkludert REMA Distribusjon. Det betyr en energikostnad på drøyt 200 millioner kroner i året.

– Vi har nylig iverksatt et samarbeidsprosjekt med Enova. I løpet av fire år ønsker vi å redusere energiforbruket med 18 prosent i butikkene. I rene tall betyr det en reduksjon på til sammen 125 GWh – og 90 millioner mindre i energikostnader, forteller Ole Robert Reitan, til Smartcities.no.

Slik skal det gjøres

REMA 1000-butikkene drives som kjent innenfor et franchise-system – noe som betyr at den enkelte butikk drives av selvstendig næringsdrivende kjøpmenn. Reitan tror ikke det vil bli noe problem å få med seg kjøpmennene på enøk-dugnaden:

– Alle tiltak forankres og diskuteres med våre kjøpmenn før vi setter i gang. Ved å inkludere dem i forkant vil det ikke være noen som ikke synes at det å spare kostnader er smart.

Han lister opp konkrete tiltak som gjennomføres i butikkene: å sette lokk på frysere, dører på kjøledisker, fornye ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg, skifte ut lysarmaturer i butikklokalet og etablere styringssystem som overvåker og styrer strømforbruket.

I tillegg forsøker man å gjenbruke all overskuddsvarme fra kjøle- og fryseanlegg.

Kartlegger hele REMA-systemet

Han opplyser at REMA 1000 for tiden er i gang med en større miljøkartlegging i hele konsernet. Den skal bidra til å legge strategier for miljøarbeidet.
– På kort sikt har vi en ambisjon om å Svanemerke alle butikker. Vi kartlegger energiforbruk, utslipp av klimagasser, avfallshåndtering samt hvilke produkter vi har innenfor økologi. Målsetningen er å unngå å sløse med de ressursene vi forvalter og sikre at vi har de produktene forbrukerne forventer å finne i butikkene.