Får beskjed om å tisse i bleien, når det kun er én ansatt på natt

Nyheter: Trondheims eldreomsorg slaktes igjen i ny rapport

Beskrivelsen hentet fra en av totalt 355 saker Trondheim kommunes ombud for helse, omsorg og oppvekst fikk meldt om i fjor, og gjengis anonymt i årsmeldingen til ombudet for 2022, ifølge Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Sår i underlivet

«Ansatte kommer ikke når han eller hans ektefelle ringer på alarmknappen. Det kan ta opptil 40 min. Samtidig får hun beskjed om å tisse i bleien da det kun er en ansatt på natt og hun trenger to ansatte til forflytning. Det ble ikke skiftet bleie før morgenstellet, noe som resulterte i at hun ble sår i underlivet.», siterer avisen.

– Dette er alvorlig, sier Johnsen til Adresseavisen.

I en rapport til Trondheim kommune forteller ombudet for helse, omsorg og oppvekst om hvordan eldre ikke gis den hjelpen og oppfølgingen de skal ha. I fjor fikk ombudet inn 355 klager hvor det ble oppgitt svikt, hvorav 60 stammet fra forhold i eldreomsorgen.

Mange av klagene dreide seg om uverdige situasjoner som følge av for lav bemanning.

– Det er gjennomgående at pasientens rehabiliteringspotensial og primærbehov ikke blir ivaretatt, skriver Johnsen i rapporten.

Noen av meldingene som ble sendt til ombudet, er gjengitt anonymt i årsrapporten. Beskrivelsene handler om at eldre hjelpetrengende ikke får hjelp når den tilkalles, at pasienter bes om å tisse i bleie i stedet for å bli hjulpet på do og om bleier som ikke blir skiftet før etter mange timer.

Ombudet er tydelig på at situasjonen ikke sier noe om den generelle tilstanden i eldreomsorgen i kommunen, og de fleste får god behandling i eldreomsorgen. Likevel betegner ombudet situasjonen med for lav bemanning og lav kompetanse som et generelt problem på byens sykehjem.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim sier hun vil vente med å kommentere rapporten til den legges fram til politisk behandling.

(©NTB)